र्याब्डोमायोमा

विकिपिडिया नं
र्याब्डोमायोमा
वर्गीकरण व पिनेया स्रोत
Surgically excised cardiac rhabdomyoma (unfixed).
ICD-10 D21. (ILDS D21.M50)
ICD-9 215
ICD-O: 8900/0
eMedicine med/2021 
MeSH D012207

र्याब्डोमायोमा स्ट्रायटेड मसलया बिनाइन ट्युमर ख। थ्व कार्डियाक वा एक्स्ट्रा कार्डियाक जुइफु।

स्वयादिसँ[सम्पादन]