मनुया नुगः

विकिपिडिया नं
मनुया नुगः
पिनंया किपा
नुगःया सतही भ्यु
लातिन cor humanum
Gray's subject #135 506
व्यवस्था सर्कुलेतरी
आर्टरी Right coronary artery, left coronary artery, anterior interventricular artery
भेन Superior vena cava, inferior vena cava, right pulmonary veins, left pulmonary veins
MeSH Heart

मनुया नुगः मनु म्हयागु छगु अंग खः| थ्व अंगयागु ज्या हियात पम्प यायेगु खः| छम्ह औसत मनुयागु नुग वेकयागु तिनातगु मुठ्ठी ति तः ह्रों जुइ|

एनाटोमी[सम्पादन]

मनुयागु नुग छगु कोनिकल अंग खः| थुकिगु च्वका (एपेक्स) क्वे स्व धासा जग (बेस) च्वे स्वः| नुगयात प्यंगु च्याम्बरय् बाय् छिं| थ्व प्यंगु च्याम्बरत थ्व कथलं दु:

जव व देपा नुगयात छगु सेप्टमं बायातगु दु धासा एट्रियम व भेन्ट्रिकलतेगु दथुइ भल्भत दु| जव एट्रिया व जव भेन्ट्रिकलयागु दथुइ ट्राइकस्पिड भल्भ दु धासा देपा एट्रिया व देपा भेन्ट्रिकलयागु दथुइ बाइकस्पिड वा माइट्रल भल्भ दु| थ्व भल्भतेगु ज्या हियागु बायात नियन्त्रित यायेगु खः| नुगयागु तन्तुतेत कोरोनरी आर्टरी तेसं हि बी धासा नुगयागु ज्या भेगस व सिम्प्याथेटिक नसातेसं छुं परिधितक्क नियन्त्रणय् तै|

फिजियोलोजी[सम्पादन]

मनुयागु नुगयागु भाराभारा मिनिगु ज्या नुगलं हे नियन्त्रण याना तगु दै| थ्व ज्याय् न्ह्येपु व केन्द्रिय स्नायु प्रणालीयागु म्हो जक्क संलग्नता दै| नुग छगु अटोरिदमिक अंग खः| नुगयागु भाराभारा मिनिगु गति व हि पम्प यायेगु बल थ्वं थगु हे रिफ्लेक्स मेक्यानिजमं नियन्त्रण याइ| थे नियन्त्रणय् तेत थुकित क्यारोटिड बडि, रेनिन एन्जियोटेन्सिन प्रणाली नं ग्वाहालि याई|


नुगःया ल्वय्[सम्पादन]