सेम्नान प्रान्त

विकिपिडिया नं

सेम्नान प्रान्त इरानयागु छगु प्रान्त खः।

ल्या शाहरेस्तान प्रान्त सन् २००६(हिसं १३८५)स जनसंख्या सन् २०११(हिसं १३९०)स जनसंख्या ल्या पलिस्था तिथि (हिजरी संवतय्)
६७ शाएरोद समनान २३४,८२५ २३८,८३० १३२१
९५ समनान समनान १९१,६१८ १८२६२६० १३१६
२०३ दामग़ान समनान ८४,६८० ८६,९०८ १३२५
२१५ गिर मिसा्र समनान ७८,६१९ ८१,३२४ १३३७
३३८ मीदी शेर समनान ३६६८७५ ४१,८९६ १३८७