इलाम प्रान्त

विकिपिडिया नं

इलाम प्रान्त इरानयागु छगु प्रान्त खः।

ल्या शाहरेस्तान प्रान्त सन् २००६(हिसं १३८५)स जनसंख्या सन् २०११(हिसं १३९०)स जनसंख्या ल्या पलिस्था तिथि (हिजरी संवतय्)
७६ ईलाम ईलाम १९९,५१९ २१३,५७९ १३१६
२३८ शेरो एन-ओ-चरदावल ईलाम ७३६९७३ ७२,१६७ १३५९
२५३ देलरान ईलाम ६२,२५६ ६६,३९९ १३४३
२७५ दर्रे शेर ईलाम ५६६८२२ ५९,५५१ १३४३
३१० ऐवान ईलाम ४७६९५८ ४८,८३३ १३७४
३१६ आबिदा नान ईलाम ४७,३७० ४६,९७७ १३७४
३८१ मीरान ईलाम ५७,८८९ २७,५०६ १३४३
३८९ मलकशाएई ईलाम - २२,५८७ १३८७