Jump to content

काजभिन प्रान्त

विकिपिडिया नं

काजभिन प्रान्त इरानयागु छगु प्रान्त खः।

ल्या शाहरेस्तान प्रान्त सन् २००६(हिसं १३८५)स जनसंख्या सन् २०११(हिसं १३९०)स जनसंख्या ल्या पलिस्था तिथि (हिजरी संवतय्)
१९ क़ज़वीन क़ज़वीन ५४०,१८७ ५६६,७७३ १३१६
८२ अलबुर्ज़ क़ज़वीन १८२६१२६ २०३,२७६ १३८३
१०१ ताकसतान क़ज़वीन १७३,५७७ १७२,९४९ १३५९
१०७ बवययन ज़ीरा क़ज़वीन १५५,८८९ १६४,७२३ १३७५
१८८ आबीक क़ज़वीन ९१,४२१ ९३,८४४ १३८०