Jump to content

गोलेस्तान प्रान्त

विकिपिडिया नं

गोलेस्तान प्रान्त वा गुलिस्ताँ (फारसी भासय् استان گلستان) इरानयागु छगु प्रान्त खः। थ्व प्रान्त इरानया उत्तरपूर्व क्षेत्रय् क्यास्पियन सागरया दक्षिणपूर्वय् ला। थ्व प्रान्तया राजधानी गोर्गान/गरगान ख। थ्व राजधानी नगरया नां सन् १९३७तक इस्तराबाद जुयाच्वन। थ्व प्रान्तया पलिस्था सन् १९९७स माज़ंदरान प्रान्तया विभाजनं जूगु ख।

प्रशासनिक विभाजन[सम्पादन]

ल्या शाहरेस्तान प्रान्त सन् २००६स जनसंख्या सन् २०११स जनसंख्या ल्या पलिस्था तिथि (इरान संवतय्)
२८ गरगान गुलिस्ताँ ४०१,३९९ ४६२,४५५ १३१६
३८ गनबद कावूस गुलिस्ताँ २८९,६४७ ३२५,७८९ १३२७
१३३ अली आबाद गुलिस्ताँ १२५,०७९ १३२,७५७ १३५८
१४४ आक क़ला गुलिस्ताँ १०९६९०३ १२४१८५ १३७९
१६२ कल्ला ले गुलिस्ताँ १५३,२६१ ११०,४७३ १३७९
१९३ आज़ाद शेर गुलिस्ताँ ८९,४७७ ९१,७६७ १३८०
२०९ रामयान गुलिस्ताँ ८२,३५२ ८५,३२४ १३८०
२२० मीनू दश्त गुलिस्ताँ १२८,७३९ ७८,६५९ १३६८
२३६ तरकमन गुलिस्ताँ १२३,१८१ ७२,८०३ १३५८
२४३ करदकवी गुलिस्ताँ ६८,८२३ ७०,२२४ १० १३५९
२६४ गमीशान गुलिस्ताँ - ६३,४४७ ११ १३८८
२७३ गालीकश गुलिस्ताँ - ५९,९७५ १२ १३८९
२८५ मरावी तपे गुलिस्ताँ - ५५,८२१ १३ १३८६
३२२ बंदर गज़ गुलिस्ताँ ४६६२२६ ४६,३१५ १४ १३७६

स्वयादिसँ[सम्पादन]