Jump to content

मार्काजि प्रान्त

विकिपिडिया नं

मार्काजि प्रान्त इरानयागु छगु प्रान्त खः।

शहरेस्तान

[सम्पादन]
ल्या शहरेस्तान प्रान्त सन् २००६(हिसं १३८५)स जनसंख्या सन् २०११(हिसं १३९०)स जनसंख्या ल्या पलिस्था तिथि (हिजरी संवतय्)
१६ अराक मर्कज़ी ६१५,७०२ ५९९,६३४ १३१६
५९ सावी मर्कज़ी २३७,८१३ २५९,०३० १३१६
१५५ शाज़नद मर्कज़ी १२०,१०२ ११७,७४६ १३५९
१६८ ख़मीन मर्कज़ी ११०,१९५ १०७,३६८ १३३७
२७८ ख़ुंद अब मर्कज़ी - ५८,२६२ १३८६
२८३ ज़रनदीए मर्कज़ी ५८,३८७ ५७,१५३ १३८१
२९३ महलात मर्कज़ी ४९,२४६ ५३,३८१ १३२५
३०६ दलीजान मर्कज़ी ४४,३७७ ४८,९८६ १३५८
३५० कमीजान मर्कज़ी ४५६७२३ ३९,३४० १३८१
३८० फ़राएआन मर्कज़ी - ३०,०४२ १० १३८८
३८४ तफ़रश मर्कज़ी ४८,५९१ २५,९१२ ११ १३३६
३९५ आशतयान मर्कज़ी २१,१२१ १७,१०५ १२ १३५६