Jump to content

देलावेर

विकिपिडिया नं

देलावेर संयुक्त राज्य अमेरिकाया छगु राज्य खः।

इतिहास

[सम्पादन]

भूगोल

[सम्पादन]

थ्व राज्ययात स्वंगु काउन्तिइ बायातःगु दु-

USPS GEOID ANSI कोद नां जनसंख्या HU10 बुं लः बुं वर्ग माइल लः वर्ग माइल अक्षांश (उत्तर) देशान्तर (पश्चिम)
DE 10001 00217271 केन्त काउन्ति १६२३१० 65338 1518196116 549470508 586.179 212.152 39.097088 -75.502982
DE 10003 00217270 न्यु क्यासल काउन्ति ५३८४७९ 217511 1104074798 175385759 426.286 67.717 39.575915 -75.644132
DE 10005 00217269 ससेक्स काउन्ति १९७१४५ 123036 2424432871 674204700 936.079 260.312 38.677511 -75.335495

थ्व राज्यया नगरक्षेत्र (सिटी) थ्व कथं दु-

अर्थतन्त्र

[सम्पादन]

लिधंसा

[सम्पादन]

स्वया दिसँ

[सम्पादन]

पिनेया स्वापूत

[सम्पादन]