Jump to content

इन्दियाना

विकिपिडिया नं

इन्दियाना संयुक्त राज्य अमेरिकाया छगु राज्य खः।

काउन्तित

[सम्पादन]
काउन्ति
फिप्स कोद[१] काउन्ति सित
पलिस्था
जनसंख्या
क्षेत्रफल (mi²)
गनं स्थापित जूगु
नांया स्रोत
थाय्
 
एडम्स काउन्ति 001 दिकेतर
एलन काउन्ति 003 फोर्ट वेन
बार्थोलोमियु काउन्ति 005 कोलम्बस
बेन्तन काउन्ति 007 फाउलर
ब्ल्याकफर्द काउन्ति 009 हार्तफर्द
बून काउन्ति 011 लेबानन
ब्राउन काउन्ति 013 न्याशभिल
क्यारोल काउन्ति 015 देल्फि
क्यास काउन्ति 017 लोगन्सपोर्ट
क्लार्क काउन्ति 019 जैफरसनविल
क्ले काउन्ति 021 ब्राजील
क्लिन्तन काउन्ति 023 फ्राङ्कफर्त
क्रफर्द काउन्ति 025 इंगलिश
देभिस काउन्ति 027 वाशिङ्गतन
दियरबर्न काउन्ति 029 लरेन्सबर्ग
दिकेतर काउन्ति 031 ग्रीन्सबर्ग
देकाल्ब काउन्ति 033 अबर्न
देलावेर काउन्ति 035 मंसी
दुबोइ काउन्ति 037 ज्यास्पर
एल्कहार्त काउन्ति 039 गोशन
फायेत काउन्ति 041 कोनर्सभिल
फ्लोइद काउन्ति 043 न्यु अल्बानी
फाउन्तेन काउन्ति 045 कोभिङ्गतन
फ्र्याङ्कलिन काउन्ति 047 ब्रुकभिल
फुलतन काउन्ति 049 रोचेस्तर
गिब्सन काउन्ति 051 प्रिन्सतन
ग्रान्त काउन्ति 053 मेरियन
ग्रीन काउन्ति 055 ब्लूमफिल्द
ह्यामिल्तन काउन्ति 057 नोबल्सभिल
ह्यानकक काउन्ति 059 ग्रीनफील्द
ह्यारिसन काउन्ति 061 कोरीदन
हेन्ड्रिक्स काउन्ति 063 द्यानभिल
हेनरी काउन्ति 065 न्युक्यासल
हावर्द काउन्ति 067 कोकोमो
हन्तिङ्गतन काउन्ति 069 हन्तिङ्गतन
ज्याक्सन काउन्ति 071 ब्राउन्सटाउन
ज्यास्पर काउन्ति 073 रेन्सेलेअर
जे काउन्ति 075 पोर्टलैंड
जेफरसन काउन्ति 077 म्यादिसन
जेनिंग्स काउन्ति 079 वरनॉन
जनसन काउन्ति 081 फ्रैंकलिन
नक्स काउन्ति 083 विनसेन
कोस्कीहसको काउन्ति 085 वार्सौ
लाग्रैंज काउन्ति 087 लाग्रैंज
लेक काउन्ति 089 क्राउन पॉइन्ट
ला पोर्टे काउन्ति 091 ला पोर्टे
लॉरेंस काउन्ति 093 बैडफर्ड
मैडीसन काउन्ति 095 एंडरसन
मेरियन काउन्ति 097 इन्दियानापोलिस
मार्शल काउन्ति 099 प्लाईमाउथ
मार्टिन काउन्ति 101 शोअल्स
मियामी काउन्ति 103 पेरु
मुनरो काउन्ति 105 ब्लूमिंगटन
मोंटगोमरी काउन्ति 107 क्रौफर्डविल
मोर्गन काउन्ति 109 मार्टिन्सविल
न्यूटन काउन्ति 111 केंटलैंड
नोबल काउन्ति 113 एल्बियौन
ओहायो काउन्ति 115 राइसिंग सन
ओरेंज काउन्ति 117 पौली
ओवन काउन्ति 119 स्पेंसर
पार्क काउन्ति 121 रॉकविल
पैरी काउन्ति 123 टेल शहर
पाइक काउन्ति 125 पीटर्सबर्ग
पोर्टर काउन्ति 127 वल्पराइसो
पोसी काउन्ति 129 माउन्ट वरनॉन
पुलास्की काउन्ति 131 विनामैक
पटनम काउन्ति 133 ग्रीनकासल
रेंडौल्फ काउन्ति 135 विनचेस्टर
रिपली काउन्ति 137 वरसैलिस
रश काउन्ति 139 रशविल
सेंट जोसेफ काउन्ति 141 साउथ बैंड
स्कौट काउन्ति 143 स्कौटस्बर्ग
शैल्बी काउन्ति 145 शैल्बीविल
स्पेंसर काउन्ति 147 रॉकपोर्ट
स्टार्क काउन्ति 149 नॉक्स
स्ट्यूबेन काउन्ति 151 अंगोला
सलिवैन काउन्ति 153 सलिवैन
स्विटजरलैंड काउन्ति 155 वेवे
टिपेकनो काउन्ति 157 लफायत
टिपटन काउन्ति 159 टिपटन
यूनियन काउन्ति 161 लिबर्टी
वानडरबर्ग काउन्ति 163 इवान्सविल
वरमिलियन काउन्ति 165 न्यू पोर्ट
विगो काउन्ति 167 टेरे हौते
वाबाश काउन्ति 169 वाबाश
वारेन काउन्ति 171 विलियमस्पोर्ट
वैरिक काउन्ति 173 बूनविल
वाशिंगटन काउन्ति 175 सलेम
वेन काउन्ति 177 रिचमंड
वैल्स काउन्ति 179 ब्लफटन
व्हाइट काउन्ति 181 मौंटिसैलो
व्हिटली काउन्ति 183 कोलम्बिया शहर

लिधंसा

[सम्पादन]
  1. EPA County FIPS Code Listing. EPA. 2007-04-24 कथं।

पिनेया स्वापू

[सम्पादन]