Jump to content

लक्षद्वीप

विकिपिडिया नं

लक्षद्वीप भारतयागु छगु राज्यक्षेत्र खः।

संस्कृति

[सम्पादन]

थ्व थासय् दूगु प्याखँय् परिचाकाली आदि मू ख।

जनसंख्या

[सम्पादन]

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व राज्यक्षेत्रया जिल्ला, तहसील व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तालुका कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तालुका सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
३१ राज्य लक्षद्वीप १४१४१ ७२४३ ६८९८
३१ ५८७ जिल्ला लक्षद्वीप १४१४१ ७२४३ ६८९८
३१ ५८७ ५६२० तहसील अमिनी
३१ ५८७ ५६२१ तहसील बित्रा २७१ १५४ ११७
३१ ५८७ ५६२२ तहसील चेतलत २३४७ ११७२ ११७५
३१ ५८७ ५६२३ तहसील किल्टन ३९४६ २०१२ १९३४
३१ ५८७ ५६२४ तहसील कटमत्त
३१ ५८७ ५६२५ तहसील कवरत्ती ११ ११
३१ ५८७ ५६२६ तहसील अगत्ती ७५६६ ३८९४ ३६७२
३१ ५८७ ५६२७ तहसील आन्द्रोत
३१ ५८७ ५६२८ तहसील कल्पेनी
३१ ५८७ ५६२९ तहसील मिनिकोई

स्वयादिसँ

[सम्पादन]

लिधंसा

[सम्पादन]