Jump to content

मिजोरम

विकिपिडिया नं
Mizoram
मिजोरम
—  राज्य  —

Seal
भारतय् मिजोरम राज्य
भारतय् मिजोरम राज्य
Coordinates (ऐज़ौल): 23°22′N 92°48′E / 23.36°N 92.80°E / 23.36; 92.80Coordinates: 23°22′N 92°48′E / 23.36°N 92.80°E / 23.36; 92.80
राष्ट्र  भारत
पलिस्था २० फेब्रुवरी १९८७
राजधानी ऐज़ौल
जिल्ला
Government
 - राज्यपाल एम एम लखेरा
 - मुख्यमन्त्री जोरामथांगा
Area
 - Total २१,०८१ km2 (८,१३९.४ sq mi)
Area rank २४तम
Population (२०११)
 - Total १०९१०१४
 - Rank २७
 - Density ५१.८/km2 (१३४/sq mi)
Time zone भारतीय (UTC+05:30)
साक्षरता परिमाण ९१.५८% (१५)
भाषा मिजो
Website http://mizoram.gov.in mizoram.gov.in

मिजोरम भारतयागु छगु राज्य खः।

भूगोल[सम्पादन]

थ्व राज्यया वनताङ्ग झ्वाला, ७५० फुटया झ्वाला, नांजा। राज्यया मू नगर थ्व कथं दु: जलनुआम, ऐजव्ल, भैरवी, बियाटे, चम्फै, दर्लन, ह्नाह्थियल, खव्हाई, खव्ज्वाल, कोलसिब, लेङपुई, लुंग्लेई, ममित, एन्. वन्लईफई, एन.कव्नपुई

प्रशासन[सम्पादन]

थ्व राज्ययात ८गु जिल्लाय् बायातःगु दु-

संस्कृति[सम्पादन]

थ्व राज्यया प्याखँय् चेरोकान, पाखुपिला आदि ला।

जनसंख्या[सम्पादन]

सन् २०११या जनगणना कथं थ्व राज्यया जिल्ला, उपजिल्ला (तहसील) व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
१५ राज्य मिज़ोरम ७०४ ५२५४३५ २६९१३५ २५६३००
१५ २८१ जिल्ला मामित ८६ ७१४६५ ३७१३५ ३४३३०
१५ २८१ १८९६ तहसील ज़ौलनुआम ४३ ३५५७१ १८४५४ १७११७
१५ २८१ १८९७ तहसील पश्‍च‍िमी फाईलेंग २१ २१३०९ ११२३२ १००७७
१५ २८१ १८९८ तहसील रेइएक २२ १४५८५ ७४४९ ७१३६
१५ २८२ जिल्ला कोलासिब ३४ ३७०७७ १९०९७ १७९८०
१५ २८२ १८९९ तहसील उत्‍तरी थिंगडोल ११ १२१०८ ६२१७ ५८९१
१५ २८२ १९०० तहसील बिलखौथ्लिर १६ १९३४१ ९९५९ ९३८२
१५ २८२ १९०१ तहसील त्‍लांगनुआम (भाग) ५६२८ २९२१ २७०७
१५ २८३ जिल्ला आईज़ोल ९४ ८५५५५ ४३७८० ४१७७५
१५ २८३ १९०२ तहसील दारलोन २७ २२२७९ ११५१९ १०७६०
१५ २८३ १९०३ तहसील फुल्‍लेन १२ १३३०३ ६७६७ ६५३६
१५ २८३ १९०४ तहसील अईबोक २२ १७१२८ ८७५८ ८३७०
१५ २८३ १९०१ तहसील त्‍लांगनुआम (भाग) १० १२३६५ ६३६५ ६०००
१५ २८३ १९०५ तहसील थिंगसुलथ्लिया (भाग) २३ २०४८० १०३७१ १०१०९
१५ २८४ जिल्ला चमफाई ८३ ७७२१६ ३९११० ३८१०६
१५ २८४ १९०६ तहसील ङोपा १५ १८७३० ९५४३ ९१८७
१५ २८४ १९०७ तहसील ख़ोज़ोल (अ.क.) २९ २२४१३ ११३१३ १११००
१५ २८४ १९०८ तहसील चमफाई १० १०३०६ ५२५० ५०५६
१५ २८४ १९०९ तहसील ख़ोबुंग २६ २२१३७ १११९५ १०९४२
१५ २८४ १९११ तहसील पूर्वी लुंगदार (भाग) ३६३० १८०९ १८२१
१५ २८५ जिल्ला सेरछिप ३५ ३२९१८ १६६४३ १६२७५
१५ २८५ १९०५ तहसील थिंगसुलथ्लिया (भाग) ५७९८ २९२१ २८७७
१५ २८५ १९१० तहसील सेरछिप १७ १५८२५ ७९८९ ७८३६
१५ २८५ १९११ तहसील पूर्व लुंगदर (भाग) १२ ११२९५ ५७३३ ५५६२
१५ २८६ जिल्ला लुंगलेई १६१ ९२६७६ ४७५७७ ४५०९९
१५ २८६ १९१२ तहसील पश्‍च‍िमी बुंघमुन ३५ १८८१३ ९८४० ८९७३
१५ २८६ १९१३ तहसील लुंगसेन ६४ ३४४६६ १७७५४ १६७१२
१५ २८६ १९१४ तहसील लुंगलेई ३९ २०४७१ १०५१६ ९९५५
१५ २८६ १९१५ तहसील ह्नाथिआल २३ १८९२६ ९४६७ ९४५९
१५ २८७ जिल्ला लोंगत्लाई १५९ ९७०६४ ४९९४० ४७१२४
१५ २८७ १९१६ तहसील चोंग्ते ८१ ४५३०७ २३४५७ २१८५०
१५ २८७ १९१७ तहसील लोंगत्लाई ३२ १७८९२ ९१९८ ८६९४
१५ २८७ १९१८ तहसील दक्षिणी बुंगत्‍लांग २७ १७१२६ ८८४७ ८२७९
१५ २८७ १९१९ तहसील संगाऊ १९ १६७३९ ८४३८ ८३०१
१५ २८८ जिल्ला साइहा ५२ ३१४६४ १५८५३ १५६११
१५ २८८ १९२० तहसील तुईपांग ३३ २१०४३ १०५७९ १०४६४
१५ २८८ १९२१ तहसील साइहा १९ १०४२१ ५२७४ ५१४७

स्वयादिसँ[सम्पादन]

लिधंसा[सम्पादन]