Jump to content

अंदमान व निकोबार द्वीप

विकिपिडिया नं

अंदमान व निकोबार द्वीप भारतयागु छगु राज्यक्षेत्र खः।

जनसंख्या[सम्पादन]

सन् २०११स जनगणना कथं थ्व राज्यक्षेत्रया जिल्ला, तहसील व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तालुका कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
३५ राज्य अण्डमान व निकोबार द्वीप पुचः ३९६ २३७०९३ १२६२८७ ११०८०६
३५ ६३८ जिल्ला निकोबार ९० ३६८४२ २०७२७ १६११५
३५ ६३८ ५९१६ तहसील कार निकोबार १६ १७८४१ ९७३५ ८१०६
३५ ६३८ ५९१७ तहसील नानकोरी ४४ १०६३४ ५९६७ ४६६७
३५ ६३८ ५९१८ तहसील ग्रेट निकोबार ३० ८३६७ ५०२५ ३३४२
३५ ६३९ जिल्ला उत्तर व मध्य अण्डमान १९८ १०२८५६ ५३४५७ ४९३९९
३५ ६३९ ५९१९ तहसील डिगलीपुर ७२ ४३१८३ २२५९९ २०५८४
३५ ६३९ ५९२० तहसील मायाबंदर ४७ २५७८८ १३३२९ १२४५९
३५ ६३९ ५९२१ तहसील रगंत ७९ ३३८८५ १७५२९ १६३५६
३५ ६४० जिल्ला दक्षिण अण्डमान १०८ ९७३९५ ५२१०३ ४५२९२
३५ ६४० ५९२२ तहसील फरारगंज ६२ ४५६०३ २३८१७ २१७८६
३५ ६४० ५९२३ तहसील पोर्ट ब्लेयर ३० ३२९६९ १८३२२ १४६४७
३५ ६४० ५९२४ तहसील लिटिल अण्डमान १६ १८८२३ ९९६४ ८८५९

लिधंसा[सम्पादन]