Jump to content

बारां जिल्ला

विकिपिडिया नं

बारां जिल्ला भारतया राजस्थान राज्यया छगू जिल्ला ख।

प्रशासनिक विभाजन

[सम्पादन]

थ्व जिल्लाया तहसील व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
राज्य राजस्थान ४३२६४ ५१५००३५२ २६६४१७४७ २४८५८६०५
१२८ जिल्ला बारां १११४ ९६८५४१ ५०२२२८ ४६६३१३
१२८ ६७० तहसील मांगरोल ७३ ८१८९० ४२५२४ ३९३६६
१२८ ६७१ तहसील अन्ता ७९ ८७६६१ ४५४४० ४२२२१
१२८ ६७२ तहसील बारां ९० ९५५६३ ४९७१८ ४५८४५
१२८ ६७३ तहसील अटरु १४१ १२२३०९ ६३४७३ ५८८३६
१२८ ६७४ तहसील किशनगंज १९० १६६८६४ ८५९६१ ८०९०३
१२८ ६७५ तहसील शाहबाद १७७ १४२०६१ ७३७१६ ६८३४५
१२८ ६७६ तहसील छबड़ा १८८ १२०१४४ ६२८२३ ५७३२१
१२८ ६७७ तहसील छीपाबड़ौद १७६ १५२०४९ ७८५७३ ७३४७६

स्वयादिसँ

[सम्पादन]