दौसा जिल्ला

विकिपिडिया नं

दौसा जिल्ला' भारतया राजस्थान राज्यया छगू जिल्ला ख।

प्रशासनिक विभाजन[सम्पादन]

थ्व जिल्लाया तहसील व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
राज्य राजस्थान ४३२६४ ५१५००३५२ २६६४१७४७ २४८५८६०५
१०९ जिल्ला दौसा १०७९ १४३२६१६ ७५१९०० ६८०७१६
१०९ ५३३ तहसील बसवा २२९ २९४२१४ १५४६५२ १३९५६२
१०९ ५३४ तहसील महवा १६१ २२७८६१ १२०८५९ १०७००२
१०९ ५३५ तहसील सिकराय १३९ २६०४८४ १३६६८२ १२३८०२
१०९ ५३६ तहसील दौसा २४८ ३३४९७७ १७५०५३ १५९९२४
१०९ ५३७ तहसील लालसोट ३०२ ३१५०८० १६४६५४ १५०४२६

स्वयादिसँ[सम्पादन]