Jump to content

अलवर जिल्ला

विकिपिडिया नं

अलवर जिल्ला' भारतया राजस्थान राज्यया छगू जिल्ला ख।

प्रशासनिक विभाजन

[सम्पादन]

थ्व जिल्लाया तहसील व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
राज्य राजस्थान ४३२६४ ५१५००३५२ २६६४१७४७ २४८५८६०५
१०४ जिल्ला अलवर २०२१ ३०१९७२८ १५८९५०८ १४३०२२०
१०४ ४९३ तहसील बहरोड़ १७६ ३१२७३७ १६४३८० १४८३५७
१०४ ४९४ तहसील मण्डावर १४६ २३१६२८ १२१६४८ १०९९८०
१०४ ४९५ तहसील कोटकासिम ११६ १३७३३९ ७१९०७ ६५४३२
१०४ ४९६ तहसील तिजारा १८७ २५७४३६ १३५००३ १२२४३३
१०४ ४९७ तहसील किशनगढ़ बास १०८ १५०५५२ ७८२८८ ७२२६४
१०४ ४९८ तहसील रामगढ़ १७७ २४३०७६ १२७०३९ ११६०३७
१०४ ४९९ तहसील अलवर १९५ ३५५१२८ १८७४०३ १६७७२५
१०४ ५०० तहसील बान्सुर १४७ २६३६६३ १३८९०५ १२४७५८
१०४ ५०१ तहसील थानागाजी १६३ २३३३९५ १२२९०७ ११०४८८
१०४ ५०२ तहसील राजगढ़ २४९ ३३००९६ १७४९२१ १५५१७५
१०४ ५०३ तहसील लछमणगढ़ २०५ २७७११९ १४५९४७ १३११७२
१०४ ५०४ तहसील काठूमर १५२ २२७५५९ १२११६० १०६३९९

स्वयादिसँ

[सम्पादन]