Jump to content

सवाई माधोपुर जिल्ला

विकिपिडिया नं

सवाई माधोपुर जिल्ला' भारतया राजस्थान राज्यया छगू जिल्ला ख।

प्रशासनिक विभाजन[सम्पादन]

थ्व जिल्लाया तहसील व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
राज्य राजस्थान ४३२६४ ५१५००३५२ २६६४१७४७ २४८५८६०५
१०८ जिल्ला सवाई माधोपुर ७५८ १०६९०८४ ५६४५९२ ५०४४९२
१०८ ५२६ तहसील गंगापुर ११८ २१६५५३ ११५५५१ १०१००२
१०८ ५२७ तहसील बामनवास १४१ १७१६४८ ९१६२८ ८००२०
१०८ ५२८ तहसील मलारना डूंगर ६१ १०५७३२ ५५४१३ ५०३१९
१०८ ५२९ तहसील बोंली ९९ १२७४४१ ६७०८७ ६०३५४
१०८ ५३० तहसील चौथ का बरवाड़ा ६६ ९७५०० ५०६२७ ४६८७३
१०८ ५३१ तहसील सवाई माधोपुर १४७ २१३७७१ १११७१४ १०२०५७
१०८ ५३२ तहसील खण्डार १२६ १३६४३९ ७२५७२ ६३८६७

स्वयादिसँ[सम्पादन]