Jump to content

गंगानगर जिल्ला

विकिपिडिया नं

गंगानगर जिल्ला' भारतया राजस्थान राज्यया छगू जिल्ला ख।

प्रशासनिक विभाजन

[सम्पादन]

थ्व जिल्लाया तहसील व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
राज्य राजस्थान ४३२६४ ५१५००३५२ २६६४१७४७ २४८५८६०५
९९ जिल्ला गंगानगर २८५५ १४३३७३६ ७५८२६९ ६७५४६७
९९ ४५७ तहसील करनपुर २०५ १११५७१ ५८५२४ ५३०४७
९९ ४५८ तहसील गंगानगर २९९ २३१७२६ १२२४२२ १०९३०४
९९ ४५९ तहसील सादुलशहर २०१ १२२१३२ ६५६७० ५६४६२
९९ ४६० तहसील पदमपुर २४२ १३४३०३ ७०४८६ ६३८१७
९९ ४६१ तहसील रायसिंहनगर ३७८ १६८१२५ ८७८५३ ८०२७२
९९ ४६२ तहसील अनूपगढ़ ३९८ १५३५४६ ८०७२१ ७२८२५
९९ ४६३ तहसील घड़साना ४२६ १४१८४० ७४९२५ ६६९१५
९९ ४६४ तहसील विजयनगर २६५ १२००४८ ६३४८२ ५६५६६
९९ ४६५ तहसील सूरतगढ़ ४४१ २५०४४५ १३४१८६ ११६२५९

स्वयादिसँ

[सम्पादन]