Jump to content

राजसमन्द जिल्ला

विकिपिडिया नं

राजसमन्द जिल्ला भारतया राजस्थान राज्यया छगू जिल्ला ख।

प्रशासनिक विभाजन[सम्पादन]

थ्व जिल्लाया तहसील व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
राज्य राजस्थान ४३२६४ ५१५००३५२ २६६४१७४७ २४८५८६०५
१२३ जिल्ला राजसमन्द १०३७ ९७२७७७ ४८६९६० ४८५८१७
१२३ ६३९ तहसील भीम १४० १५९४५५ ८०४९० ७८९६५
१२३ ६४० तहसील देवगढ़ १३२ ९३११९ ४६३२३ ४६७९६
१२३ ६४१ तहसील आमेट १५१ ९५०१४ ४७७०८ ४७३०६
१२३ ६४२ तहसील कुम्भलगढ़ १६७ १४४२३१ ७०३६६ ७३८६५
१२३ ६४३ तहसील राजसमन्द १४० १५०८७२ ७६३२४ ७४५४८
१२३ ६४४ तहसील रेलमगरा ९५ १३१८०० ६६२६० ६५५४०
१२३ ६४५ तहसील नाथद्वारा २१२ १९८२८६ ९९४८९ ९८७९७

स्वयादिसँ[सम्पादन]