उदयपुर जिल्ला, राजस्थान

विकिपिडिया नं

उदयपुर जिल्ला, राजस्थान भारतया राजस्थान राज्यया छगू जिल्ला ख। थ्व जिल्लाया मू नगर थ्व कथं दु-

प्रशासनिक विभाजन[सम्पादन]

थ्व जिल्लाया तहसील व ग्रामीण जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
राज्य राजस्थान ४३२६४ ५१५००३५२ २६६४१७४७ २४८५८६०५
१३० जिल्ला उदयपुर २४७१ २४५९९९४ १२५१३१६ १२०८६७८
१३० ६८५ तहसील मावली १७८ २२१३३३ ११२४९७ १०८८३६
१३० ६८६ तहसील गोगुन्दा २३२ २०६१९७ १०५१९० १०१००७
१३० ६८७ तहसील कोटड़ा २६२ २३०५३२ ११६७६४ ११३७६८
१३० ६८८ तहसील झाडोल २८३ २४९२९७ १२६१२४ १२३१७३
१३० ६८९ तहसील गिर्वा ३२५ ४१०११४ २०९४१९ २००६९५
१३० ६९० तहसील वल्लभनगर ३०० २४०५६२ १२२६१९ ११७९४३
१३० ६९१ तहसील लसाडिया ११३ ९१२२९ ४६३६४ ४४८६५
१३० ६९२ तहसील सलुम्बर २६८ २३१९१२ ११७५५४ ११४३५८
१३० ६९३ तहसील सराडा १९१ २१५८५८ ११००२२ १०५८३६
१३० ६९४ तहसील ऋषभदेव १२५ १६३७६४ ८३४४७ ८०३१७
१३० ६९५ तहसील खेरवाड़ा १९४ १९९१९६ १०१३१६ ९७८८०

स्वयादिसँ[सम्पादन]