Jump to content

यचा क्वसाः, जाः म्हसिका व यचिं तजिसु कथं ध्याकुनय् लाकातःपिं

विकिपिडिया नं

यचा क्वसाः, जाः म्हसिका व यचिं तजिसुया आधारय् ध्याकुनय् लाकातःपिं बा विभेद व लान्छना भ्वगेयाये माःपिं मनूतय्‌तः यचा क्वसाः, जाः म्हसिका व यचिं तजिसु कथं ध्याकुनय् लाकातःपिं धकाः धाइ । थ्व छगू कुसा खँग्वः खः । [१] [२]

नां[सम्पादन]

क्वय्‌र[सम्पादन]

यचा क्वसाः, जाः म्हसिका व यचिं तजिसु कथं ध्याकुनय् लाकातःपिंतः क्वय्‌र मनूत धकाः नं धाइ । थ्व खँग्वः न्हापा अङ्ग्रेजी भासं यचा क्वसाः, जाः म्हसिका व यचिं तजिसु कथं ध्याकुनय् लाकातःपिंतः ह्यपेयायेगु कथं छ्यलीगु खः । नेसं ११०१ (सन् १९८०)सं यचा क्वसाः, जाः म्हसिका व यचिं तजिसु कथं ध्याकुनय् लाकातःपिंतः थ्व खँग्वः लाका कायेगु कुतः यात । अवहेलना यायेतः छ्यलीगु खँग्वः थःपिन्सं हे छ्यलाः व खँग्वलं अवहेलनाया भाव हे त्वःथलाब्यूगु खः । अज्याः बिद्रोहया लू कथं थ्व खँग्वः आः हलिंयङ्क छ्यलाबुलाय् वयाच्वंगु खः । [३] थौंकन्हय् थ्व खँग्वः प्राग्यिक ख्यलय् आपलं छ्यः । क्वय्‌र ब्वनेज्या धकाः ब्याग्लं छता ब्वनेख्यः हे दु । [४]

जाः व यचा म्ह्वःल्याः[सम्पादन]

गुलिस्यां यचा क्वसाः, जाः म्हसिका व यचिं तजिसु कथं ध्याकुनय् लाकातःपिंतः जाः व यचा म्ह्वःल्याः धकाः नं धाइ । नेपाःया संविधानय् नं थुगु खँग्वःया छ्यलाबुला दु । थ्व खँग्वः गुलिस्यां ययेकू धाःसा गुलिस्यां कुंखिउँ । जिपिं म्ह्वःल्याः (अल्पसंख्यक) मखु धकाः छथ्वः सः दु धाःसा यचा म्ह्वःल्याः धकाः मूधाःया यचा अभ्यास सिबें पाःगु अभ्यास यायेवं पाकीगु कथं छ्यलाबुला जुयाच्वंगु धकाः छथ्वः सः दु ।

दिनिस[सम्पादन]

यचिं तजिसु[सम्पादन]

जाः म्हसिका[सम्पादन]

यचा क्वसाः[सम्पादन]

अधिकार[सम्पादन]

हनेगु दिंत[सम्पादन]

लिधंसा[सम्पादन]

  1. यचा क्वसाः, जाः म्हसिका व यचिं तजिसु सम्बन्धि नेपालभासय् आधारभूत खँग्वःत, रुक्शना कपाली, नेसं ११४१/०१/१७,आइएसबिएन : 978-9937-0-8031-6
  2. यसिसु आधारभूत खँग्वःधुकू. क्वयेर युथ ग्रुप.
  3. Queers Read This. A leaflet distributed at pride march in NY published anonymously by Queers.
  4. Queer Studies COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES. Washington State University.

आपाः[सम्पादन]

यचा क्वसाः, जाः म्हसिका व यचिं तजिसु
यचिं तजिसु
यचाब्व  • बायचिं  • मायचिं  • त्याज्यू यचिं  • त्यामज्यू यचिं
जाः म्हसिका
थातंमि  • थातमिजं  • थातमिसा  • यितामि  • यितामिजं  • यितामिसा  • निथीजाःपिलाःमि
मिजं  • मिसा  • भामय्‌जु
मिखे  • मिथु  • मिस्जं  • बामिसा  • मामिसा  • बामिजं  • मामिजं
यचासु  • यचा क्वसाः
अःयचामि  • ज्वःयचामि  • नसियचामि  • द्वखुयचामि  • सुन्यायचामि