त्यामज्यू यचिं

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

त्यामज्यू यचिं(अङ्ग्रेजी: Intersex, पर्वते: अन्तर्लिङ्गी) धयागु बायचिं बा मायचिं धकाः त्याछीमफूगु यचाब्व दुपिं मनूत खः। सुं मनूया यचिं तिफ्यानां बायचा खः बा मायचा खः धाये मफुगु झ्वलय इम्तः त्यामज्यू यचा धकाः धाइ। सुं मनूया क्रोमोजोम XY-बाजाः and XX-माजाः मखुसे XXXY, XXYY, XXY, XO, OY, व मेमेगु थिथि कथंया क्रोमोजोम दुपिं त्यामज्यू यचा खः। इमेगु यचाब्व नं तिफ्यानां धाय फै मखु। गुलिं त्यामज्यू यचातय्‌गु नाकुपिसि नित्तां दै। गुलिं त्यामज्यू यचातय्‌गु पिनें नाकु दुसां दुनें मचाछेँ दै। गुलिं त्यामज्यू यचातय्‌गु पिनें पिसि दुसां दुनें दुसुलाच्वंगु क्वासि दै।