पुचः:त्यामज्यू यचिं

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

थ्व पुचलय् त्यामज्यू यचिं सम्बन्धिया च्वसुत स्वानातःगु दु ।

पुच "त्यामज्यू यचिं"य् दुगु च्वसुत।

थ्व पुचले क्वे बियातःगु पौ दु।