पुचः:क्वय्‌र

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

थ्व पुचलय् क्वय्‌र वा यचा क्वसाः, जाः म्हसिका व यचिं तजिसु कथं ध्याकुनय् लाकातःपिं सम्बन्धिया च्वसुत स्वानातःगु दु ।