यितामिजं

विकिपिडिया नं

यितामिजं धयागु बूबलय् माजाः / मिसा धकाः क्वछिनातःम्ह अलय् जाः म्हसिका मिजं खइपिं, बूबलय् मिसा धकाः क्वछिनातःपिं मिजंत खः । [१] [२]

लिधंसा[सम्पादन]