Jump to content

यचा क्वसाः

विकिपिडिया नं

यचा क्वसाः (English: Sexual orientation, पर्वते: यौन अभिमुखिकरण) धयागु सुं मनूयातः छु जाः म्हसिकाया मनूत पाखे नुगः क्वसाः, यःत्यः जुइ वा यचा न्ह्यांली धैगु कथं उया म्हसिका खः। [१] [२]

दिनिस[सम्पादन]

लिधंसा[सम्पादन]