पुचः:यचा क्वसाः

विकिपिडिया नं

थ्व पुचलय् यचा क्वसाः सम्बन्धिया च्वसुत स्वानातःगु दु ।

पुच "यचा क्वसाः"य् दुगु च्वसुत।

६ सकलय् थ्व बियातःगु ६ पौस थ्व पुचले दु।