Jump to content

न्हाय्‌पं

विकिपिडिया नं
(Redirected from न्ह्यापं)

मनुयागु न्ह्यापं मनु म्हयागु छगु अंग खः। थ्व अंग सेन्सरी अंगय् छगु खः। थुकिगु ज्या स: यागु तरंगयात मनुयागु न्ह्यपु तक्क थ्येंकिगु खः।

न्ह्यापंयागु संरचना व एनाटोमी[सम्पादन]

मनुयागु न्ह्यापंयात स्वंगु भागय् विभाजन याय् छिं। व स्वंगु विभाजन थ्व कथलं दु:

न्ह्यापंयागु ज्या व फिजियोलोजी[सम्पादन]

न्ह्यांपयागु निगु कथंयागु ज्या दु। व निगु कथं यागु ज्या खः-

न्ह्यापंयागु ल्वे[सम्पादन]

थाय् कथलं[सम्पादन]

न्ह्यापं ल्वेयागु लक्षण[सम्पादन]

  • न्ह्यापं मताइगु
  • न्ह्यापलं पिप वैगु
  • न्ह्यापलं हि वैगु
  • सन्तुलन मजुइगु
  • न्ह्यापं स्याइगु
  • टिन्निटस (न्ह्यापं हालिगु)


म्हब्व
मू प्रणाली
ईनिगु प्रणालीपाचन प्रणालीग्रन्थि(धोंमदुगु) प्रणालीफायेगु प्रणालीइम्युन प्रणालीइन्टेगुमेन्टरी प्रणालीलिम्फ्याटिक प्रणालीमस्कुलर प्रणालीस्नायु प्रणालीप्रजनन प्रणालीसास ल्हायेगु प्रणालीक्वें प्रणाली
कुचा
. एड्रेनल ग्रन्थिएनसभर्मिफर्म एपेन्डिक्सन्ह्येपुवक्षकोलोन (एनाटोमी) व तप्वागुआन्द्रा । डायफ्राम (एनाटोमी)न्ह्यापंमिखानुगजलासेंल्यारिन्क्स्सेंस्वोंन्ह्यय्ओभरीफ्यारिन्क्स्प्यान्कृयाजनाकुप्लासेन्टाप्रोस्टेट ग्रन्थिरेक्टमछ्येंगुचीप्वागु आन्द्रासेमिनल भेसिकलस्प्लीनप्वाक्वासिथाइरोइड ग्रन्थिमेयुटेरसभल्भा
क्वँय्
. क्ल्याभिकलफिमरह्युमेरसम्यान्डिबलपटेल्लारेडियस (क्वें)क्रेनियमटिबियाअल्नारिब्जं क्वेंपेल्भिसस्टर्नम
ग्रन्थि
धोंमदुगु ग्रन्थिम्यामरी ग्रन्थिसलाइभरी ग्रन्थिथाइरोइड ग्रन्थिप्याराथाइरोइड ग्रन्थिएड्रेनल ग्रन्थिपिटुइटरी ग्रन्थिपाइनियल ग्रन्थि
तन्तु
कनेक्टिभ तन्तुएन्डोथेलियल तन्तुएपिथेलियल तन्तुग्ल्यान्डुलर तन्तुलिम्फोइड तन्तु
म्हया कुचा
. एब्डोमेनल्हाब्याकबट्टकनुगःपान्ह्यपंमिखाख्वाजेनाईटलछ्यं (एनाटोमी)जोइन्ट (एनाटोमी)मनुयागु तुतिम्हुतुगपतालुछ्येंगुवा:(एनाटोमी)मे
मेमेगु खंग्व
धमनीम्ह क्याभितीडायफ्राम (एनाटोमी)प्वा-आन्द्रा प्रणालीसंएक्जोस्केलिटनम्हुतुसिनर्भपेरिटोनेयमसिरस मेम्ब्रेनकवंस्कलजं सेंभेन