सें

विकिपिडिया नं
सें
भ्याचाया सें: (1) राइत लोब, (2) लेफ्त लोब, (3) काउदेत लोब, (4) क्वाद्रेत लोब, (5) हेपातिक आर्तरी व पोर्तल भेन, (6) हेपातिक लिम्फ नोद, (7) पित्त थैली
तर्सोय् थ्व अंगया सतही प्रोजेक्सन, सें केन्द्रय्
लातिन jecur, iecer
Gray's subject #250 1188
भेन हेपातिक भेन, हेपातिक पोर्तल भेन
नर्भ सिलियाक ग्याङ्ग्लिया, भेगस[१]
प्रिकर्सर फोरगत
MeSH Liver

सें भर्तिब्रा प्राणीतयेगु छगू मदयेकः मगाःगु अंग ख। थ्व अंगया यक्व कथंया ज्या दु, गुकिलि दितक्सिफिकेसन, प्रोतिन दयेकिगु, व पाचनया निंतिं माःगु जीवरसायन दयेकिगु आदि मू ज्या ख। सें जीवनया निंतिं मदयेकः मगा। वर्तमान अवस्थाय् लिभर दायलाइसिसया सुविधा दःसां ताहाःई तक्क सें मदयेक मनु म्वाये फैमखु।

थ्व अंगं मेताबोलिजमय् मू भूमिका म्हितु। थुकिया मेमेगु ज्याय् ग्लाइकोजेनया स्वथनेज्या, ह्यांगु हि कोषया दिकम्पोजिसन, प्लाज्मा प्रोतिनया निर्माण, हर्मोन निर्माण, दितक्सिफिकेसन आदि मू ख। थ्व अंग दायफ्रामया क्वे एब्दोमिनल-पेल्भिक क्षेत्रय् एब्दोमेनय् ला। थ्व अंगं पित्त नं दयेकि गुकिलिं लिपिदया पाचन व इमल्सिफिकेसन याइ। सेंया तन्तु छगू सिक्क विशिष्टिकृत तन्तु ख। थ्व तन्तुइ थी-थी कथंया जीवरसायनिक प्रक्रिया, दसु म्हयात मदयेकः मगाःगु चिधंगु व कम्प्लेक्स मोलेक्युलया दयेकेज्या व स्यंकेज्या आदि ला।[२]

सें नाप स्वाःगु चिकित्सकीय खँग्वले आपालं हेपातो- वा हेपातिक स्वानातःगु दै। थ्व खँग्वः यवन भाषाया सेंया खँग्वः हेपार (ἡπαρ)या अपभंश ख।

स्वयादिसँ[सम्पादन]

लिधंसा[सम्पादन]

  1. Physiology at MCG 6/6ch2/s6ch2_30
  2. Maton, Anthea, Jean Hopkins, Charles William McLaughlin, Susan Johnson, Maryanna Quon Warner, David LaHart, Jill D. Wright (1993). Human Biology and Health. Englewood Cliffs, New Jersey, USA: Prentice Hall.
म्हब्व
मू प्रणाली
ईनिगु प्रणालीपाचन प्रणालीग्रन्थि(धोंमदुगु) प्रणालीफायेगु प्रणालीइम्युन प्रणालीइन्टेगुमेन्टरी प्रणालीलिम्फ्याटिक प्रणालीमस्कुलर प्रणालीस्नायु प्रणालीप्रजनन प्रणालीसास ल्हायेगु प्रणालीक्वें प्रणाली
कुचा
. एड्रेनल ग्रन्थिएनसभर्मिफर्म एपेन्डिक्सन्ह्येपुवक्षकोलोन (एनाटोमी) व तप्वागुआन्द्रा । डायफ्राम (एनाटोमी)न्ह्यापंमिखानुगजलासेंल्यारिन्क्स्सेंस्वोंन्ह्यय्ओभरीफ्यारिन्क्स्प्यान्कृयाजनाकुप्लासेन्टाप्रोस्टेट ग्रन्थिरेक्टमछ्येंगुचीप्वागु आन्द्रासेमिनल भेसिकलस्प्लीनप्वाक्वासिथाइरोइड ग्रन्थिमेयुटेरसभल्भा
क्वँय्
. क्ल्याभिकलफिमरह्युमेरसम्यान्डिबलपटेल्लारेडियस (क्वें)क्रेनियमटिबियाअल्नारिब्जं क्वेंपेल्भिसस्टर्नम
ग्रन्थि
धोंमदुगु ग्रन्थिम्यामरी ग्रन्थिसलाइभरी ग्रन्थिथाइरोइड ग्रन्थिप्याराथाइरोइड ग्रन्थिएड्रेनल ग्रन्थिपिटुइटरी ग्रन्थिपाइनियल ग्रन्थि
तन्तु
कनेक्टिभ तन्तुएन्डोथेलियल तन्तुएपिथेलियल तन्तुग्ल्यान्डुलर तन्तुलिम्फोइड तन्तु
म्हया कुचा
. एब्डोमेनल्हाब्याकबट्टकनुगःपान्ह्यपंमिखाख्वाजेनाईटलछ्यं (एनाटोमी)जोइन्ट (एनाटोमी)मनुयागु तुतिम्हुतुगपतालुछ्येंगुवा:(एनाटोमी)मे
मेमेगु खंग्व
धमनीम्ह क्याभितीडायफ्राम (एनाटोमी)प्वा-आन्द्रा प्रणालीसंएक्जोस्केलिटनम्हुतुसिनर्भपेरिटोनेयमसिरस मेम्ब्रेनकवंस्कलजं सेंभेन