जाः व यचा म्ह्वःल्याः

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search

जाः व यचा म्ह्वःल्याः(English: Gender and Sexual Minorities, पर्वते: यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक) धयागु यचिं (Sex), जाः (Gender) व यचा क्वसाः (Sexual Orientation)या आधारय् म्ह्वः ल्याखय् दुपिं मनूतयेतः धाइ। थुके मैंबाबु (Intersex), ब्याग्जाः (Transgender), ज्वःयचा (Homosexual) व ज्वःबिज्वःयचा (Bisexual) मनूत लाःवः।