कल्याणिक्कु कल्याणम् (सन् १९५९या संकिपा)

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
कल्याणिक्कु कल्याणम्
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९५९

कल्याणिक्कु कल्याणम् छगु तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९५९य् पिहांवगु खः।

बाखँ[edit]

मू पात्र[edit]

संकिपा देकिपिं[edit]

सिरपा[edit]

स्वया दिसँ[edit]

पिनेयागु स्वापू[edit]

तमिल विकिपिडिया

तमिल संकिपा
१९३० | १९४० | १९५० | १९६० | १९७० | १९८० | १९९० | २००० | २०१०