एमाऱ्ऱाते एमाऱाते (सन् १९८५या संकिपा)

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search
एमाऱ्ऱाते एमाऱाते
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९८५

एमाऱ्ऱाते एमाऱाते छगु तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९८५य् पिहांवगु खः।

बाखँ[सम्पादन]

मू पात्र[सम्पादन]

संकिपा देकिपिं[सम्पादन]

सिरपा[सम्पादन]

स्वया दिसँ[सम्पादन]

पिनेयागु स्वापू[सम्पादन]

तमिल विकिपिडिया

तमिल संकिपा
१९३० | १९४० | १९५० | १९६० | १९७० | १९८० | १९९० | २००० | २०१०