उळ्ळत्तिल् नल्ल उळ्ळम् (सन् १९८८या संकिपा)

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search
उळ्ळत्तिल् नल्ल उळ्ळम्
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९८८

उळ्ळत्तिल् नल्ल उळ्ळम् छगु तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९८८य् पिहांवगु खः।

बाखँ[सम्पादन]

मू पात्र[सम्पादन]

संकिपा देकिपिं[सम्पादन]

सिरपा[सम्पादन]

स्वया दिसँ[सम्पादन]

पिनेयागु स्वापू[सम्पादन]

तमिल विकिपिडिया

तमिल संकिपा
१९३० | १९४० | १९५० | १९६० | १९७० | १९८० | १९९० | २००० | २०१०