उळ्ळत्तिल् नल्ल उळ्ळम् (सन् १९८८या संकिपा)

विकिपिडिया नं
उळ्ळत्तिल् नल्ल उळ्ळम्
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९८८

उळ्ळत्तिल् नल्ल उळ्ळम् छगु तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९८८य् पिहांवगु खः।

बाखँ[सम्पादन]

मू पात्र[सम्पादन]

संकिपा देकिपिं[सम्पादन]

सिरपा[सम्पादन]

स्वया दिसँ[सम्पादन]

पिनेयागु स्वापू[सम्पादन]

तमिल विकिपिडिया

तमिल संकिपा
१९३० | १९४० | १९५० | १९६० | १९७० | १९८० | १९९० | २००० | २०१०