इळैमैक्कोलम् (सन् १९८०या संकिपा)

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
इळैमैक्कोलम्
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९८०

इळैमैक्कोलम् छगु तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९८०य् पिहांवगु खः।

बाखँ[edit]

मू पात्र[edit]

संकिपा देकिपिं[edit]

सिरपा[edit]

स्वया दिसँ[edit]

पिनेयागु स्वापू[edit]

तमिल विकिपिडिया

तमिल संकिपा
१९३० | १९४० | १९५० | १९६० | १९७० | १९८० | १९९० | २००० | २०१०