Jump to content

लोवर सुबनसिरी जिल्ला

विकिपिडिया नं

लोवर सुबनसिरी जिल्ला भारतयागु अरुणाचल प्रदेशयागु छगु जिल्ला खः।

जनसंख्या[सम्पादन]

सन् २०११स जनगणना कथं थनया जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
१२ २५५ जिल्ला लोवर सुबनसिरी ५३६ ७०२२४ ३५४६० ३४७६४
१२ २५५ १६९५ तहसील ज़ीरो (सदर) १३६ ९९४१ ४९६९ ४९७२
१२ २५५ १६९६ तहसील ओल्द ज़ीरो ८३ १९६०५ ९९९४ ९६११
१२ २५५ १६९७ तहसील याचुली ५७ ८५६६ ४३९३ ४१७३
१२ २५५ १६९८ तहसील याजाली ६६ ९६६३ ४९२५ ४७३८
१२ २५५ १६९९ तहसील पिस्ताना ५७ ७१७० ३५३९ ३६३१
१२ २५५ १७०० तहसील कैम्पोरिजो ७९ ६९५१ ३४४७ ३५०४
१२ २५५ १७०१ तहसील दोल्लुंगमुख १९ २९४४ १५४२ १४०२
१२ २५५ १७०२ तहसील रागा ३९ ५३८४ २६५१ २७३३


अरुणाचल प्रदेशयागु जिल्लातः
अंज जिल्ला | चेंगलन्ग जिल्ला | पूर्व कमेंग जिल्ला | पश्चिम कमेंग जिल्ला | पूर्व सियांग जिल्ला | पश्चिम सियांग जिल्ला | कुरुंग कुमे जिल्ला | लोहित जिल्ला | क्वेयागु दिबांग घाटी जिल्ला | क्वेयागु सुबनसिरी जिल्ला | पपुमपारे जिल्ला | तवांग जिल्ला | तिरप जिल्ला | च्वेयागु दिबांग घाटी जिल्ला | च्वेयागु सुबनसिरी जिल्ला | च्वेयागु सियांग जिल्ला|