Jump to content

पश्चिम सियांग जिल्ला

विकिपिडिया नं

पश्चिम सियांग जिल्ला भारतयागु अरुणाचल प्रदेशयागु छगु जिल्ला खः।

जनसंख्या

[सम्पादन]

सन् २०११स जनगणना कथं थनया जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
१२ २५० जिल्ला पश्चिमी सियांग ४४४ ८७३०६ ४४६८७ ४२६१९
१२ २५० १६२२ तहसील मेचुका ३३ ५०९१ २६९७ २३९४
१२ २५० १६२३ तहसील मोनिगोंग ४६ ४४७२ २२३४ २२३८
१२ २५० १६२४ तहसील पिडि १३ १०३६ ५१० ५२६
१२ २५० १६२५ तहसील पायुम १५ २३५४ ११८९ ११६५
१२ २५० १६२६ तहसील टाटो २० २७११ १३८२ १३२९
१२ २५० १६२७ तहसील केइंग १२ ५०९४ २८७८ २२१६
१२ २५० १६२८ तहसील डरक ११ १३०३ ६४५ ६५८
१२ २५० १६२९ तहसील कम्बा २७ ६०१४ ३०६३ २९५१
१२ २५० १६३० तहसील रुमगोंग ३१४४ १६६८ १४७६
१२ २५० १६३१ तहसील जोम्लो मोबुक १६ ३९९६ २०४० १९५६
१२ २५० १६३२ तहसील लिरोमोबा २५ ४२३५ २१२७ २१०८
१२ २५० १६३३ तहसील योम्चा १४ २३१५ ११५३ ११६२
१२ २५० १६३४ तहसील आलों ४४ १४२३२ ७११७ ७११५
१२ २५० १६३५ तहसील तिर्बिन ३० ५६६२ २९४९ २७१३
१२ २५० १६३६ तहसील बसर २९ ७९४० ३९५८ ३९८२
१२ २५० १६३७ तहसील दारिंग १२ २२६६ ११८२ १०८४
१२ २५० १६३८ तहसील गेन्सी १२ १७८३ ९०३ ८८०
१२ २५० १६३९ तहसील सिबे १४ १३४५ ७३९ ६०६
१२ २५० १६४० तहसील लिकाबलि २३ ६०७६ ३१४२ २९३४
१२ २५० १६४१ तहसील कांगकु २४ २५०० १२३० १२७०
१२ २५० १६४२ तहसील बागरा १६ ३७३७ १८८१ १८५६अरुणाचल प्रदेशयागु जिल्लातः
अंज जिल्ला | चेंगलन्ग जिल्ला | पूर्व कमेंग जिल्ला | पश्चिम कमेंग जिल्ला | पूर्व सियांग जिल्ला | पश्चिम सियांग जिल्ला | कुरुंग कुमे जिल्ला | लोहित जिल्ला | क्वेयागु दिबांग घाटी जिल्ला | क्वेयागु सुबनसिरी जिल्ला | पपुमपारे जिल्ला | तवांग जिल्ला | तिरप जिल्ला | च्वेयागु दिबांग घाटी जिल्ला | च्वेयागु सुबनसिरी जिल्ला | च्वेयागु सियांग जिल्ला|