Jump to content

पूर्व कमेंग जिल्ला

विकिपिडिया नं

पूर्व कमेंग जिल्ला भारतयागु अरुणाचल प्रदेशयागु छगु जिल्ला खः।

जनसंख्या[सम्पादन]

सन् २०११स जनगणना कथं थनया जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
१२ २४७ जिल्ला पूर्वी कामेंग ३५६ ६०३४० २९५०६ ३०८३४
१२ २४७ १५७९ तहसील सीजोसा १९ ३९५८ १९७० १९८८
१२ २४७ १५८० तहसील डिसिंग-पासो १५ १५६१ ८१२ ७४९
१२ २४७ १५८१ तहसील पक्के केशांग २१ ३६०९ १७०५ १९०४
१२ २४७ १५८२ तहसील पिजिरंग (वियो) २९ ६२३० ३०५६ ३१७४
१२ २४७ १५८३ तहसील रिचुक्रोंग २५ ३६३६ १८०५ १८३१
१२ २४७ १५८४ तहसील सेप्पा ५१ १०८६४ ५१४२ ५७२२
१२ २४७ १५८५ तहसील लाडा २५ ३१८९ १६४० १५४९
१२ २४७ १५८६ तहसील बमेंग ३५ ५५४९ २७६५ २७८४
१२ २४७ १५८७ तहसील पीपू-डीपू २९ ३८५२ १८२८ २०२४
१२ २४७ १५८८ तहसील ग्यावे पुरंग १७ २४६९ ११९० १२७९
१२ २४७ १५८९ तहसील खेनेवा २४ ४२३० २०८९ २१४१
१२ २४७ १५९० तहसील चायंगताजो ३५ ६९३७ ३३८३ ३५५४
१२ २४७ १५९१ तहसील सावा ३१ ४२५६ २१२१ २१३५


अरुणाचल प्रदेशयागु जिल्लातः
अंज जिल्ला | चेंगलन्ग जिल्ला | पूर्व कमेंग जिल्ला | पश्चिम कमेंग जिल्ला | पूर्व सियांग जिल्ला | पश्चिम सियांग जिल्ला | कुरुंग कुमे जिल्ला | लोहित जिल्ला | क्वेयागु दिबांग घाटी जिल्ला | क्वेयागु सुबनसिरी जिल्ला | पपुमपारे जिल्ला | तवांग जिल्ला | तिरप जिल्ला | च्वेयागु दिबांग घाटी जिल्ला | च्वेयागु सुबनसिरी जिल्ला | च्वेयागु सियांग जिल्ला|