लोहित जिल्ला

विकिपिडिया नं

लोहित जिल्ला भारतयागु अरुणाचल प्रदेशयागु छगु जिल्ला खः।

जनसंख्या[सम्पादन]

सन् २०११स जनगणना कथं थनया जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
१२ २५९ जिल्ला लोहित २८६ ११३२९६ ५८९९१ ५४३०५
१२ २५९ १७२८ तहसील सुनपुरा १६ ५५२९ २८४७ २६८२
१२ २५९ १७२९ तहसील तेजू ४७ १७१३६ ९१०९ ८०२७
१२ २५९ १७३० तहसील वाकरो ५२ ८९२७ ४६६६ ४२६१
१२ २५९ १७३१ तहसील चोंगखम ४३ २१९९५ ११७१६ १०२७९
१२ २५९ १७३२ तहसील नमसाइ ३० १२६१९ ६५९२ ६०२७
१२ २५९ १७३३ तहसील लथाओ १८ ८३९० ४३५३ ४०३७
१२ २५९ १७३४ तहसील पियोंग २६ १०४८१ ५४४४ ५०३७
१२ २५९ १७३५ तहसील लेकंग (महादेवपुर) ५४ २८२१९ १४२६४ १३९५५


अरुणाचल प्रदेशयागु जिल्लातः
अंज जिल्ला | चेंगलन्ग जिल्ला | पूर्व कमेंग जिल्ला | पश्चिम कमेंग जिल्ला | पूर्व सियांग जिल्ला | पश्चिम सियांग जिल्ला | कुरुंग कुमे जिल्ला | लोहित जिल्ला | क्वेयागु दिबांग घाटी जिल्ला | क्वेयागु सुबनसिरी जिल्ला | पपुमपारे जिल्ला | तवांग जिल्ला | तिरप जिल्ला | च्वेयागु दिबांग घाटी जिल्ला | च्वेयागु सुबनसिरी जिल्ला | च्वेयागु सियांग जिल्ला|