कुरुंग कुमे जिल्ला

विकिपिडिया नं

कुरुंग कुमे जिल्ला भारतयागु अरुणाचल प्रदेशयागु छगु जिल्ला खः।

जनसंख्या[सम्पादन]

सन् २०११स जनगणना कथं थनया जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
१२ २५६ जिल्ला कुरूंग कुमे ७०० ८९७३१ ४४०७२ ४५६५९
१२ २५६ १७०३ तहसील पालिन ७० ९८९६ ४९०१ ४९९५
१२ २५६ १७०४ तहसील यांगटे ३९ ६९१० ३४४६ ३४६४
१२ २५६ १७०५ तहसील संग्राम ७० १०८३२ ५२५५ ५५७७
१२ २५६ १७०६ तहसील न्यापिन ४२ ६६५१ ३२९१ ३३६०
१२ २५६ १७०७ तहसील फस्सांग २८ २४३५ ११६३ १२७२
१२ २५६ १७०८ तहसील कोलोरियांग ६६ ५०८२ २४८३ २५९९
१२ २५६ १७०९ तहसील चम्वांग ५६ ५३४७ २६०८ २७३९
१२ २५६ १७१० तहसील गंगटे ६७ ५३६९ २५२४ २८४५
१२ २५६ १७११ तहसील तरक-लेंगदी ३२ ३४०१ १६६२ १७३९
१२ २५६ १७१२ तहसील सर्ली ३८ ३१२० १५८२ १५३८
१२ २५६ १७१३ तहसील पार्सी-पार्लो ६५ ९१५२ ४६०० ४५५२
१२ २५६ १७१४ तहसील डामिन ५३ ५७५५ २८५० २९०५
१२ २५६ १७१५ तहसील लोंगडिंग कोलिंग (पिपसोरंग) ३३ ६७८८ ३२७७ ३५११
१२ २५६ १७१६ तहसील टली ४१ ८९९३ ४४३० ४५६३


अरुणाचल प्रदेशयागु जिल्लातः
अंज जिल्ला | चेंगलन्ग जिल्ला | पूर्व कमेंग जिल्ला | पश्चिम कमेंग जिल्ला | पूर्व सियांग जिल्ला | पश्चिम सियांग जिल्ला | कुरुंग कुमे जिल्ला | लोहित जिल्ला | क्वेयागु दिबांग घाटी जिल्ला | क्वेयागु सुबनसिरी जिल्ला | पपुमपारे जिल्ला | तवांग जिल्ला | तिरप जिल्ला | च्वेयागु दिबांग घाटी जिल्ला | च्वेयागु सुबनसिरी जिल्ला | च्वेयागु सियांग जिल्ला|