पपुमपारे जिल्ला

विकिपिडिया नं

पपुमपारे जिल्ला भारतयागु अरुणाचल प्रदेशयागु छगु जिल्ला खः।

जनसंख्या[सम्पादन]

सन् २०११स जनगणना कथं थनया जनसंख्या थ्व कथं दु-

राज्य कोद जिल्ला कोद तहसील कोद प्रशासनिक इकाइ राज्य/जिल्ला तहसील सकल गां ग्रामीण जनसंख्या सकल ग्रामीण मिजं सकल ग्रामीण मिसा
१२ २४८ जिल्ला पापुम पारे ४५५ ७९६१० ३९९३५ ३९६७५
१२ २४८ १५९२ तहसील बालिजान २६ ६६७९ ३२२१ ३४५८
१२ २४८ १५९३ तहसील बांदरदावा ५० ८५२३ ४३७२ ४१५१
१२ २४८ १५९४ तहसील संगदुपोटा (बेसर नेलौ) ४५ ४०५३ १९८२ २०७१
१२ २४८ १५९५ तहसील तरासो २८ २५०७ १२०५ १३०२
१२ २४८ १५९६ तहसील ईटानगर २१ ५८११ २९६८ २८४३
१२ २४८ १५९७ तहसील नाहरलगुन ३२ १२९४८ ६४९७ ६४५१
१२ २४८ १५९८ तहसील डोइमुख २५ ९४७९ ४७१३ ४७६६
१२ २४८ १५९९ तहसील गुमतो १६३८ ८०९ ८२९
१२ २४८ १६०० तहसील तोरु ३६ ३००६ १४५४ १५५२
१२ २४८ १६०१ तहसील सगाली ५३ ४७३४ २२४८ २४८६
१२ २४८ १६०२ तहसील पारंग १७ १६५५ ८०७ ८४८
१२ २४८ १६०३ तहसील लेपोरियांग ४१ ४१३९ १९३७ २२०२
१२ २४८ १६०४ तहसील मेंगिओ ४३ ६०५५ २८९६ ३१५९
१२ २४८ १६०५ तहसील किमिन २३ ६७५६ ३९७२ २७८४
१२ २४८ १६०६ तहसील काकोइ १६२७ ८५४ ७७३


अरुणाचल प्रदेशयागु जिल्लातः
अंज जिल्ला | चेंगलन्ग जिल्ला | पूर्व कमेंग जिल्ला | पश्चिम कमेंग जिल्ला | पूर्व सियांग जिल्ला | पश्चिम सियांग जिल्ला | कुरुंग कुमे जिल्ला | लोहित जिल्ला | क्वेयागु दिबांग घाटी जिल्ला | क्वेयागु सुबनसिरी जिल्ला | पपुमपारे जिल्ला | तवांग जिल्ला | तिरप जिल्ला | च्वेयागु दिबांग घाटी जिल्ला | च्वेयागु सुबनसिरी जिल्ला | च्वेयागु सियांग जिल्ला|