पक्त अरुणकिरि (सन् १९३७या संकिपा)

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
पक्त अरुणकिरि
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९३७

पक्त अरुणकिरि छगु तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९३७य् पिहांवगु खः।

बाखँ[edit]

मू पात्र[edit]

संकिपा देकिपिं[edit]

सिरपा[edit]

स्वया दिसँ[edit]

पिनेयागु स्वापू[edit]

तमिल विकिपिडिया

तमिल संकिपा
१९३० | १९४० | १९५० | १९६० | १९७० | १९८० | १९९० | २००० | २०१०