ऎङ्किट्टे मोताते (सन् १९९०या संकिपा)

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
ऎङ्किट्टे मोताते
भाषा तमिल भाषा
पिहांवगु तिथि १९९०

ऎङ्किट्टे मोताते छगु तमिल भाषाया नांजागु संकिपा खः। थ्व संकिपा सन् १९९०य् पिहांवगु खः।

बाखँ[edit]

मू पात्र[edit]

संकिपा देकिपिं[edit]

सिरपा[edit]

स्वया दिसँ[edit]

पिनेयागु स्वापू[edit]

तमिल विकिपिडिया

तमिल संकिपा
१९३० | १९४० | १९५० | १९६० | १९७० | १९८० | १९९० | २००० | २०१०