विल्हेम कोन्राद रोन्त्जेन

विकिपिडिया नं
विल्हेम कोन्राड रोन्टजेन
विल्हेम कोन्राड रोन्टजेन
विल्हेम कोन्राड रोन्टजेन
बुगु March 27, 1845
Lennep, Prussia
मदुगुFebruary 10, 1923
Munich, Germany
दे जर्मनी
ज्यायागु ख्य:भौतिकशास्त्र
स्वापु दुगु गुथि/ज्यास:University of Strassburg
Hohenheim
University of Giessen
University of Würzburg
University of Munich
आल्मा मेटरUniversity of Utrecht
University of Zürich
नांजागु ज्याखंX-rays
ब्वेछिंगु सिरपा नोबेल सिरपा भौतिकशास्त्र (1901)

विल्हेम कोन्राड रोन्टजेन छम्ह भौतिकशास्त्री व नोबेल सिरपा त्याकाम्हि खः।