Jump to content

विल्हेम कोन्राद रोन्त्जेन

विकिपिडिया नं
विल्हेम कोन्राड रोन्टजेन
विल्हेम कोन्राड रोन्टजेन
विल्हेम कोन्राड रोन्टजेन
बुगु March 27, 1845
Lennep, Prussia
मदुगुFebruary 10, 1923
Munich, Germany
दे जर्मनी
ज्यायागु ख्य:भौतिकशास्त्र
स्वापु दुगु गुथि/ज्यास:University of Strassburg
Hohenheim
University of Giessen
University of Würzburg
University of Munich
आल्मा मेटरUniversity of Utrecht
University of Zürich
नांजागु ज्याखंX-rays
ब्वेछिंगु सिरपा नोबेल सिरपा भौतिकशास्त्र (1901)

विल्हेम कोन्राड रोन्टजेन छम्ह भौतिकशास्त्री व नोबेल सिरपा त्याकाम्हि खः।