विकिपिडिया:विकिज्याझ्वः एनाटोमी

विकिपिडिया नं
 1. एनाटोमी
 2. कोष
 3. सर्कुलेतरी सिस्तम
  1. हि
  2. नुग
 4. ग्रन्थि प्रणाली
 5. ग्यास्ट्रोइन्टेस्टिनल सिस्टम
  1. तधंगु आन्द्रा
  2. चिधंगु आन्द्रा
  3. सेंधी
 6. छ्येंगुसं प्रणाली
  1. वक्ष
  2. छ्येंगु
 7. स्नायु प्रणाली
  1. न्ह्येपू
  2. जनेन्द्रीय प्रणाली
   1. श्रवण प्रणाली
    1. न्ह्यापं
   2. सवा प्रणाली
   3. न:त्वनिगु प्रणाली
   4. सोम्याटोसेन्सरी प्रणाली
   5. दृस्टि प्रणाली
    1. मिखा
 8. प्रजनन प्रणाली
  1. नाकु
  2. मांसी
 9. सासंल्हाईगु प्रणाली
  1. फोक्सो
 10. कवं प्रणाली
म्हब्व
मू प्रणाली
ईनिगु प्रणालीपाचन प्रणालीग्रन्थि(धोंमदुगु) प्रणालीफायेगु प्रणालीइम्युन प्रणालीइन्टेगुमेन्टरी प्रणालीलिम्फ्याटिक प्रणालीमस्कुलर प्रणालीस्नायु प्रणालीप्रजनन प्रणालीसास ल्हायेगु प्रणालीक्वें प्रणाली
कुचा
. एड्रेनल ग्रन्थिएनसभर्मिफर्म एपेन्डिक्सन्ह्येपुवक्षकोलोन (एनाटोमी) व तप्वागुआन्द्रा । डायफ्राम (एनाटोमी)न्ह्यापंमिखानुगजलासेंल्यारिन्क्स्सेंस्वोंन्ह्यय्ओभरीफ्यारिन्क्स्प्यान्कृयाजनाकुप्लासेन्टाप्रोस्टेट ग्रन्थिरेक्टमछ्येंगुचीप्वागु आन्द्रासेमिनल भेसिकलस्प्लीनप्वाक्वासिथाइरोइड ग्रन्थिमेयुटेरसभल्भा
क्वँय्
. क्ल्याभिकलफिमरह्युमेरसम्यान्डिबलपटेल्लारेडियस (क्वें)क्रेनियमटिबियाअल्नारिब्जं क्वेंपेल्भिसस्टर्नम
ग्रन्थि
धोंमदुगु ग्रन्थिम्यामरी ग्रन्थिसलाइभरी ग्रन्थिथाइरोइड ग्रन्थिप्याराथाइरोइड ग्रन्थिएड्रेनल ग्रन्थिपिटुइटरी ग्रन्थिपाइनियल ग्रन्थि
तन्तु
कनेक्टिभ तन्तुएन्डोथेलियल तन्तुएपिथेलियल तन्तुग्ल्यान्डुलर तन्तुलिम्फोइड तन्तु
म्हया कुचा
. एब्डोमेनल्हाब्याकबट्टकनुगःपान्ह्यपंमिखाख्वाजेनाईटलछ्यं (एनाटोमी)जोइन्ट (एनाटोमी)मनुयागु तुतिम्हुतुगपतालुछ्येंगुवा:(एनाटोमी)मे
मेमेगु खंग्व
धमनीम्ह क्याभितीडायफ्राम (एनाटोमी)प्वा-आन्द्रा प्रणालीसंएक्जोस्केलिटनम्हुतुसिनर्भपेरिटोनेयमसिरस मेम्ब्रेनकवंस्कलजं सेंभेन