ब्वहः

विकिपिडिया नं
ब्वहः
Diagram of the human shoulder joint
Diagram of the human shoulder joint
लातिन articulatio humeri
Gray's subject #81 313
MeSH Shoulder
दरल्यान्दस्/एल्सेभायर a_64/12161240
ब्वहः जोइन्त। एन्तेरियर एस्पेक्त।

ब्वहः स्वया क्वँय् क्ल्याभिकल, स्क्यापुला, व ह्युमरस व थ्व क्वँय्‌त नाप स्वापू दूगु लाधि, प्याथः, सेँप्वाँय् जाना दयेकातःगु म्हया छगु कुचा ख। थ्व स्वकु क्वँय्‌तयेगु आर्तिकुलेसनं ब्वहः जोर्नी दयेकी। ब्वहःया मू जोर्नी ग्लेनोह्युमेरल जोर्नी ख गुकियात ब्वहः जोर्नी नं धाइगु या। एनाटोमीइ ब्वहः जोर्नीयात ह्युमरस व स्क्यापुला स्वाइगु थाय्म् वा हुमरसया छ्यं ग्लेनोइद फोस्साय् स्वाइगु थाय्‌यात ब्वहः जोर्नी धाइ।[१] The shoulder is the group of structures in the region of the joint.[२]

थ्व जोर्नीइ निता कथंया मुरुक्वँय् दु। थुकिलि छता मुरुक्वँय् क्वँय्‌त स्वाइगु थासय् दयाच्वनि, व थुकियात आर्तिकुलर मुरुक्वँय् धाइ। थुकिलिं ब्वहःया क्वँय्‌तयेत सनेयात ग्वहालि याइ। थ्व मुरुक्वँय् ज्यलावंगु प्रक्रियां (आर्थ्राइतिस) ब्वहः संके थाकुइ व संकेबिलय् स्या नं स्याइ। ल्याब्रम (labrum) धाःगु मेगु कथंया मुरुक्वँय् ख। थ्व आर्तिकुलर मुरुक्वँय् स्वया पा। थ्व मुरुक्वँय् अप्व रेशादार जुइ व ग्लेनोइद सकेतया नापं जक दइ। [३]

लिधंसा[सम्पादन]

  1. Shoulder+joint at eMedicine Dictionary[dead link]
  2. Shoulder at eMedicine Dictionary[dead link]
  3. labrum tear Johns Hopkins Orthopaedic Surgery. www.hopkinsortho.org. 2010-05-16 कथं।

स्वयादिसँ[सम्पादन]

म्हब्व
मू प्रणाली
ईनिगु प्रणालीपाचन प्रणालीग्रन्थि(धोंमदुगु) प्रणालीफायेगु प्रणालीइम्युन प्रणालीइन्टेगुमेन्टरी प्रणालीलिम्फ्याटिक प्रणालीमस्कुलर प्रणालीस्नायु प्रणालीप्रजनन प्रणालीसास ल्हायेगु प्रणालीक्वें प्रणाली
कुचा
. एड्रेनल ग्रन्थिएनसभर्मिफर्म एपेन्डिक्सन्ह्येपुवक्षकोलोन (एनाटोमी) व तप्वागुआन्द्रा । डायफ्राम (एनाटोमी)न्ह्यापंमिखानुगजलासेंल्यारिन्क्स्सेंस्वोंन्ह्यय्ओभरीफ्यारिन्क्स्प्यान्कृयाजनाकुप्लासेन्टाप्रोस्टेट ग्रन्थिरेक्टमछ्येंगुचीप्वागु आन्द्रासेमिनल भेसिकलस्प्लीनप्वाक्वासिथाइरोइड ग्रन्थिमेयुटेरसभल्भा
क्वँय्
. क्ल्याभिकलफिमरह्युमेरसम्यान्डिबलपटेल्लारेडियस (क्वें)क्रेनियमटिबियाअल्नारिब्जं क्वेंपेल्भिसस्टर्नम
ग्रन्थि
धोंमदुगु ग्रन्थिम्यामरी ग्रन्थिसलाइभरी ग्रन्थिथाइरोइड ग्रन्थिप्याराथाइरोइड ग्रन्थिएड्रेनल ग्रन्थिपिटुइटरी ग्रन्थिपाइनियल ग्रन्थि
तन्तु
कनेक्टिभ तन्तुएन्डोथेलियल तन्तुएपिथेलियल तन्तुग्ल्यान्डुलर तन्तुलिम्फोइड तन्तु
म्हया कुचा
. एब्डोमेनल्हाब्याकबट्टकनुगःपान्ह्यपंमिखाख्वाजेनाईटलछ्यं (एनाटोमी)जोइन्ट (एनाटोमी)मनुयागु तुतिम्हुतुगपतालुछ्येंगुवा:(एनाटोमी)मे
मेमेगु खंग्व
धमनीम्ह क्याभितीडायफ्राम (एनाटोमी)प्वा-आन्द्रा प्रणालीसंएक्जोस्केलिटनम्हुतुसिनर्भपेरिटोनेयमसिरस मेम्ब्रेनकवंस्कलजं सेंभेन