फिलाक्व

विकिपिडिया नं
Jump to navigation Jump to search
फिलाक्व
Sb calf.png
तुतिया क्वय्‌या भागया ल्युनेया खण्ड फिलाक्व ख।
Gray440 color.png
तुतिया फिलाक्वय् क्रस-सेक्सनय् ३ता कम्पार्तमेन्त खनेदु: एन्तेरियर च्वसं देपाय्; ल्यातरल दथु देपाय्; दिप पोस्तेरियर दथुइ; सुपरफिसियल पोस्तेरियर क्वसं जवय्
लातिन sura
Gray's subject #129 482

मनूया एनाटोमीफिलाक्व वा पिलाक्व धाःगु तुतिया क्वय्‌या भागया ल्युनेया खण्ड ख। लाधि पुचः कथं फिलाक्व तुतिया पोस्तेरियर कम्पार्तमेन्त ख| फिलाक्वया निगु दकलय् तःधंगु लाभि जाना फिलाक्व लाभि वा काफ मसल दयेकि। थ्व लाभि ग्वालिएकिलिया तेन्दनं स्वाइ। फिलाक्वय् जुइफइगु स्थानीय ल्वचय् भेरिकोज भेन, दिप भेन थ्रम्बोसिस, कम्पार्तमेन्त सिन्द्रम, एकिलिज् तेन्दन रप्चर आदि मू अवस्था ख।

नामाकरण[सम्पादन]

"फिला" धागु हिन्द-आर्य भाषाय् तुतिया ल्युनेया भाग ख। "फिला" स्वया क्वय्‌ लाइगु म्हया थाय्‌यात "फिला"य् "क्व" खँग्वः स्वाना फिलाक्व धाःगु खँग्वः बुयावःगु ख। "फि"यात "पि"य् हिला पिलाक्व धाइगु नं या।

स्वयादिसँ[सम्पादन]

म्हब्व
मू प्रणाली
ईनिगु प्रणालीपाचन प्रणालीग्रन्थि(धोंमदुगु) प्रणालीफायेगु प्रणालीइम्युन प्रणालीइन्टेगुमेन्टरी प्रणालीलिम्फ्याटिक प्रणालीमस्कुलर प्रणालीस्नायु प्रणालीप्रजनन प्रणालीसास ल्हायेगु प्रणालीक्वें प्रणाली
कुचा
. एड्रेनल ग्रन्थिएनसभर्मिफर्म एपेन्डिक्सन्ह्येपुवक्षकोलोन (एनाटोमी) व तप्वागुआन्द्रा । डायफ्राम (एनाटोमी)न्ह्यापंमिखानुगजलासेंल्यारिन्क्स्सेंस्वोंन्ह्यय्ओभरीफ्यारिन्क्स्प्यान्कृयाजनाकुप्लासेन्टाप्रोस्टेट ग्रन्थिरेक्टमछ्येंगुचीप्वागु आन्द्रासेमिनल भेसिकलस्प्लीनप्वाक्वासिथाइरोइड ग्रन्थिमेयुटेरसभल्भा
क्वँय्
. क्ल्याभिकलफिमरह्युमेरसम्यान्डिबलपटेल्लारेडियस (क्वें)क्रेनियमटिबियाअल्नारिब्जं क्वेंपेल्भिसस्टर्नम
ग्रन्थि
धोंमदुगु ग्रन्थिम्यामरी ग्रन्थिसलाइभरी ग्रन्थिथाइरोइड ग्रन्थिप्याराथाइरोइड ग्रन्थिएड्रेनल ग्रन्थिपिटुइटरी ग्रन्थिपाइनियल ग्रन्थि
तन्तु
कनेक्टिभ तन्तुएन्डोथेलियल तन्तुएपिथेलियल तन्तुग्ल्यान्डुलर तन्तुलिम्फोइड तन्तु
म्हया कुचा
. एब्डोमेनल्हाब्याकबट्टकनुगःपान्ह्यपंमिखाख्वाजेनाईटलछ्यं (एनाटोमी)जोइन्ट (एनाटोमी)मनुयागु तुतिम्हुतुगपतालुछ्येंगुवा:(एनाटोमी)मे
मेमेगु खंग्व
धमनीम्ह क्याभितीडायफ्राम (एनाटोमी)प्वा-आन्द्रा प्रणालीसंएक्जोस्केलिटनम्हुतुसिनर्भपेरिटोनेयमसिरस मेम्ब्रेनकवंस्कलजं सेंभेन