Jump to content

पालक्काट जिल्ला

विकिपिडिया नं
पालक्काट जिल्ला
പാലക്കാട്
—  जिल्ला  —
Location of पालक्काट जिल्ला
देय्  India
राज्य केरल
मुख्यालय पालक्काट
Government
 - Collector K.Ramachandran
Population (2011)
 - Total २८,१०,८९२[१]
 - Density ६२७/km2 (१,६२३.९/sq mi)
भाय्
 - आधिकारिक मलयालम, अंग्रेजी
Time zone IST (UTC+5:30)
ISO 3166 code IN-KL-PKD
Literacy 89.32%[१]
Website www.palakkad.nic.in

पालक्काट जिल्ला भारतया केरल राज्यया छगू जिल्ला ख।

प्रशासन

[सम्पादन]
जिल्ला पञ्चायत

पालक्काट् जिल्ला पञ्चायत

नगरसभा

चिऱ्ऱूर् तत्तमंगलं, ऒऱ्ऱप्पालं, पालक्काट्, षॊर्णूर्

तालूक

आलत्तूर्, चिऱ्ऱूर्, मण्णार्क्काट्, ऒऱ्ऱप्पालं, पालक्काट्, पट्टाम्पि

ब्लक पञ्चायत

आलत्तूर्, अट्टप्पाटि, चिऱ्ऱूर्, कॊल्लङ्कोट्, कुऴल्मन्दं, मलम्पुऴ, मण्णार्क्काट्, नॆन्माऱ, ऒऱ्ऱप्पालं, पालक्काट्, पट्टाम्पि, श्रीकृष्णपुरं, तृत्ताल

ग्राम पञ्चायत

अगळि, अकत्तेत्तऱ, अलनल्लूर्, आलत्तूर्, अम्पलप्पाऱ, आनक्कर, अनङ्ङनटि, अयिलूर्, चळवऱ, चालिश्शेरि, चॆर्प्पुळश्शेरि, ऎलप्पुळ्ळि, ऎलवञ्चेरि, ऎरिमयूर्, ऎरुत्तेम्पति, कटम्पऴिप्पुऱं, काञ्ञिरप्पुऴ, कण्णाटि, कण्णम्प्र, कप्पूर्, काराकुऱुश्शि, करिम्प, करिम्पुऴ, कावश्शेरि, केरळश्शेरि, किऴक्कञ्चेरि, कॊटु‌म्प्, कॊटुवायूर्, कॊल्लङ्कोट्, कोङ्ङाट्, कॊप्पं, कोट्टोप्पाटं, कोट्टायि, कॊऴिञ्ञाम्पाऱ, कुलुक्कल्लूर्, कुमरंपुत्तूर्, कुत्तन्नूर्, कुऴल्मन्दं, लक्किटिपेरूर्, मलम्पुऴ, मङ्कर, मण्णार्क्काट्, मण्णूर्, मरुतऱोड्, मात्तूर्, मेलार्कोट्, मुण्टूर्, मुतलमट, मुतुतल, नागलश्शेरि, नल्लेप्पिळ्ळि, नॆल्लाय, नॆल्लियाम्पति, नॆन्माऱ, ओङ्ङल्लूर्, पल्लश्शन, पऱळि, परुतूर्, पट्टाम्पि, पट्टञ्चेरि, पट्टित्तऱ, पॆरिङ्ङोट्टुकुऱिश्शि, पॆरुमाट्टि, पॆरुवॆम्प्, पिरायिरि, पॊल्प्पुळ्ळि, पूक्कोट्टुकाव्, पुतुक्कोट्, पुतुप्परियारं, पुतूर्, पुतुश्शेरि, पुतुनगरं, षोळयूर्, श्रीकृष्णपुरं, तच्चम्पाऱ, तरूर्, तच्चनाट्टुकर, तॆङ्कर, तेङ्कुऱिश्शि, तिरुमिऱ्ऱक्कोट्, तिरुवेगप्पुऱ, तृक्कटीरि, तृत्ताल, वटकरप्पति, वटक्कञ्चेरि, वटवन्नूर्, वल्लप्पुऴ, वण्टाऴि, वाणियंकुळं, वॆळ्ळिनेऴि, विळयूर्

नियमसभामण्डल

तृत्ताल, पट्टाम्पि, षॊर्ण्णूर्, ऒऱ्ऱप्पालं, मण्णार्क्काट्, कोङ्ङाट्, मलम्पुऴ, पालक्काट्, चिऱ्ऱूर्, नॆन्माऱ, तरूर्, आलत्तूर्

ग्राम पञ्चायत

[सम्पादन]
ग्राम पञ्चायत वार्ड क्षेत्रफल जनसंख्या ब्लक तालुका जिल्ला
तरूर् ३४.२७ २३०४६ आलत्तूर् आलत्तूर् पालक्काट्
पेरुङ्ङोट्टुकुऱुश्शि ३१.४५ २२३३४ कुऴल्मन्दं आलत्तूर् पालक्काट्
कुत्तन्नूर् ३५.८३ २२४५२ कुऴल्मन्दं आलत्तूर् पालक्काट्
ऐरिमयूर् आलत्तूर् पालक्काट्
तेङ्कुऱुश्शि २९.९२ २५३०७ कुऴल्मन्दं आलत्तूर् पालक्काट्
कुऴल्मन्दं ३०.६२ २५२९२ कुऴल्मन्दं आलत्तूर् पालक्काट्
कण्णाटि १९.८ १९५७६ कुऴल्मन्दं आलत्तूर् पालक्काट्
मात्तूर् पालक्काट्
कोट्टायि पालक्काट्
वटकरप्पति पालक्काट्
ऐरुत्तेम्पति पालक्काट्
कोऴिञ्ञाम्पाऱ पालक्काट्
नल्लेप्पिळ्ळि पालक्काट्
पेरुमाट्टि पालक्काट्
पट्टञ्चेरि पालक्काट्
वटवन्नूर् पालक्काट्
मलम्पुऴ पालक्काट्
पुतुप्परियारं पालक्काट्
अकत्तेत्तऱ पालक्काट्
मरुतऱोड् पालक्काट्
पुतुश्शेरि पालक्काट्
ऐलप्पुळ्ळि पालक्काट्
पोल्प्पुळ्ळि पालक्काट्
पेरुवेम्प् पालक्काट्
अलनल्लूर् पालक्काट्
कोट्टोप्पाटं पालक्काट्
तच्चनाट्टुकर पालक्काट्
कुमरंपुत्तूर् पालक्काट्
मण्णार्क्काट् पालक्काट्
तेङ्कर पालक्काट्
पुतूर् पालक्काट्
षोळयूर् मण्णार्क्काट् पालक्काट्
अगळि मण्णार्क्काट् पालक्काट्
काञ्ञिरप्पुऴ मण्णार्क्काट् पालक्काट्
तच्चम्पाऱ मण्णार्क्काट् पालक्काट्
मङ्कर पालक्काट्
पऱळि पालक्काट्
पिरायिरि पालक्काट्
कोटुम्प् पालक्काट्
वाणियंकुळं १९ ३५.५२ २६१५३ ओऱ्ऱप्पालं ओऱ्ऱप्पालं पालक्काट्
चळवऱ पालक्काट्
अनङ्ङनटि पालक्काट्
तृक्कटीरि पालक्काट्
अम्पलप्पाऱ पालक्काट्
लक्किटि-पेरूर् पालक्काट्
मण्णूर् पालक्काट्
पूक्कोट्ट्काव् पालक्काट्
चेर्प्पुळश्शेरि पालक्काट्
वेळ्ळिनेऴि पालक्काट्
श्रीकृष्णपुरं पालक्काट्
करिम्पुऴ पालक्काट्
कटम्पऴिप्पुऱं पालक्काट्
कोङ्ङाट् पालक्काट्
केरळश्शेरि पालक्काट्
मुण्टूर् पालक्काट्
करिम्प मण्णार्क्काट् पालक्काट्
काराकुऱुश्शि मण्णार्क्काट् पालक्काट्
नेल्लाय पालक्काट्
वल्लप्पुऴ पालक्काट्
ओङ्ङल्लूर् पालक्काट्
कुलुक्कल्लूर् पालक्काट्
विळयूर् पालक्काट्
मुतुतल पालक्काट्
कोप्पं पालक्काट्
पट्टाम्पि पालक्काट्
आनक्कर पालक्काट्
पट्टित्तऱ पालक्काट्
कप्पूर् पालक्काट्
चालिश्शेरि पालक्काट्
नागलश्शेरि पालक्काट्
तृत्ताल पालक्काट्
तिरुमिऱ्ऱक्कोट् पालक्काट्
परुतूर् पालक्काट्
तिरुवेगप्पुऱ पालक्काट्
आलत्तूर् पालक्काट्
मेलार्क्कोट् पालक्काट्
कावश्शेरि पालक्काट्
वटक्कञ्चेरि पालक्काट्
किऴक्कञ्चेरि पालक्काट्
वण्टाऴि पालक्काट्
पुतुक्कोट् पालक्काट्
कण्णम्प्र पालक्काट्
कोल्लङ्कोट् पालक्काट्
मुतलमट पालक्काट्
ऐलवञ्चेरि पालक्काट्
पल्लश्शन पालक्काट्
नेन्माऱ पालक्काट्
नेल्लियाम्पति पालक्काट्
अयिलूर् पालक्काट्
कोटुवायूर् पालक्काट्
पुतुनगरं पालक्काट्

लिधंसा

[सम्पादन]
  1. १.० १.१ Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named districtcensus