कोलिक्कोट जिल्ला

विकिपिडिया नं
कोलिक्कोट जिल्ला
—  जिल्ला  —
Location of कोलिक्कोट जिल्ला
देय्  India
राज्य केरल
मुख्यालय कोलिक्कोट
Government
 - Collector K. V. Mohan Kumar I.A.S
Population (2001)
 - Total २,८७८,४९८
 - Density २,०२५/km2 (५,२४४.७/sq mi)
भाय्
 - आधिकारिक मलयालम, अंग्रेजी भाषा
Time zone IST (UTC+5:30)
ISO 3166 code IN-KL-
Vehicle registration KL-11,KL-18,KL-56,KL-57
Website www.kozhikode.gov.in

कोलिक्कोट जिल्ला (मलयालम भासय् उच्चारण:कोळिक्कोट) भारतया केरलया छगू जिल्ला ख। थ्व जिल्लायात न्हापा क्यालिकट धाइगु या। थ्व भारतया छगू ऐतिहासिक नाविक व्यापार केन्द्र ख।

प्रशासन[सम्पादन]

मू नगर
जिल्ला पञ्चायत

कोऴिक्कोट् जिल्ला पञ्चायत

कर्पोरेसन

कोऴिक्कोट

नगरसभा

कॊयिलाण्टि, वटकर

तालूक

कोऴिक्कोट्, कॊयिलाण्टि, वटकर

ब्लक पञ्चायत

बालुश्शेरि, चेळन्नूर्, कॊटुवळ्ळि, कोऴिक्कोट्, कुन्दमंगलं, कुन्नुम्मल्, मेलटि, पन्तलायिनि, पेराम्प्र, तोटनूर्, तुणेरि, वटकर

ग्राम पञ्चायत

अरिक्कुळं, अत्तोळि, आयञ्चेरि, अऴियूर्, बालुश्शेरि, चक्किट्टप्पाऱ, चङ्ङरोत्त्, चात्तमंगलं, चॆक्याट्, चेळन्नूर्, चेमञ्चेरि, चॆङ्ङोट्टुकाव्, चॆऱुवण्णूर् , चोऱोट्, ऎटच्चेरि, एऱामल, फऱोक्क्, कटलुण्टि, कक्कोटि, काक्कूर्, कारश्शेरि, कट्टिप्पाऱ, काविलुम्पाऱ, कायक्कॊटि, कायण्ण, कीऴरियूर्, किऴक्कोत्त्, कोटञ्चेरि, कॊटियत्तूर्, कॊटुवळ्ळि, कूटरञ्ञि, कूराच्चुण्ट्, कूत्ताळि, कोट्टूर्, कुन्दमंगलं, कुन्नुम्मल्, कुरुवट्टूर्, कुऱ्ऱ्याटि, मटवूर्, मणियूर्, मरुतोङ्कर, मावूर्, मेप्पयूर्, मूटाटि, मुक्कं, नादापुरं, नटुवण्णूर्, नन्मण्ट, नरिक्कुनि, नरिप्पऱ्ऱ, नॊच्चाट्, ऒळवण्ण, ओमश्शेरि, ऒञ्चियं, पनङ्ङाट्, पय्योळि, पेराम्प्र, पॆरुमण्ण, पॆरुवयल्, पुऱमेरि, पुतुप्पाटि, रामनाट्टुकर, तलक्कुळत्तूर्, तामरश्शेरि, तिक्कोटि, तिरुवळ्ळूर्, तिरुवम्पाटि, तुणेरि, तुऱयूर्, उळ्ळियेरि, उण्णिकुळं, वळयं, वाणिमेल्, वेळं, विल्याप्पळ्ळि

नियमसभामण्डल

वटकर, कुऱ्ऱ्याटि, नादापुरं, कॊयिलाण्टि, पेराम्प्र, बालुश्शेरि, ऎलत्तूर्, कोऴिक्कोट् नोर्त्त्, कोऴिक्कोट् सौत्त्, बेप्पूर्, कुन्दमंगलं, कॊटुवळ्ळि, तिरुवम्पाटि

ग्राम पञ्चायत[सम्पादन]

ग्राम पञ्चायत वार्ड क्षेत्रफल (वर्ग किमि) जनसंख्या ब्लक तालुका जिल्ला
अरिक्कुळं पन्तलायनि कोयिलाण्टि कोऴिक्कोट्
अत्तोळि बालुश्शेरि कोयिलाण्टि कोऴिक्कोट्
आयञ्चरि तोटन्नूर् वटकर कोऴिक्कोट्
अऴियूर् वटकर वटकर कोऴिक्कोट्
बालुश्शेरि बालुश्शेरि कोयिलाण्टि कोऴिक्कोट्
चक्किट्टप्पाऱ पेराम्प्र कोयिलाण्टि कोऴिक्कोट्
चङ्ङरोत्त् पेराम्प्र कोयिलाण्टि कोऴिक्कोट्
चात्तमंगलं कुन्दमंगलं कोऴिक्कोट् कोऴिक्कोट्
चेक्याट् तूणेरि वटकर कोऴिक्कोट्
चेळन्नूर् चेळन्नूर् कोऴिक्कोट् कोऴिक्कोट्
चेमञ्चरि पन्तलायनि कोयिलाण्टि कोऴिक्कोट्
चेङ्ङोट्टुकाव् पन्तलायनि कोयिलाण्टि कोऴिक्कोट्
चेऱुवण्णूर् पेराम्प्र कोयिलाण्टि कोऴिक्कोट्
चोऱोट् वटकर वटकर कोऴिक्कोट्
ऐटच्चेरि तूणेरि वटकर कोऴिक्कोट्
एऱामल वटकर वटकर कोऴिक्कोट्
फऱोक्क् कोऴिक्कोट् कोऴिक्कोट् कोऴिक्कोट्
कटलुण्टि कोऴिक्कोट् कोऴिक्कोट् कोऴिक्कोट्
कक्कोटि चेळन्नूर् कोऴिक्कोट् कोऴिक्कोट्
काक्कूर् चेळन्नूर् कोऴिक्कोट् कोऴिक्कोट्
कारश्शेरि कोऴिक्कोट् कोऴिक्कोट् कोऴिक्कोट्
कट्टिप्पाऱ कोटुवळ्ळि कोऴिक्कोट् कोऴिक्कोट्
काविलुम्पाऱ कुन्नुम्मल् वटकर कोऴिक्कोट्
कायक्कोटि कुन्नुम्मल् वटकर कोऴिक्कोट्
कायण्ण पेराम्प्र कोयिलाण्टि कोऴिक्कोट्
कीऴरियूर् मेलटि कोयिलाण्टि कोऴिक्कोट्
किऴक्कोत्त् कोटुवळ्ळि कोऴिक्कोट् कोऴिक्कोट्
कोटञ्चेरि कुन्दमंगलं कोऴिक्कोट् कोऴिक्कोट्
कोटियत्तूर् कुन्दमंगलं कोऴिक्कोट् कोऴिक्कोट्
कोटुवळ्ळि कोटुवळ्ळि कोऴिक्कोट् कोऴिक्कोट्
कूटरञ्ञि कोटुवळ्ळि कोऴिक्कोट् कोऴिक्कोट्
कूराच्चुण्ट् बालुश्शेरि कोयिलाण्टि कोऴिक्कोट्
कूत्ताळि पेराम्प्र कोयिलाण्टि कोऴिक्कोट्
कोट्टूर् बालुश्शेरि कोयिलाण्टि कोऴिक्कोट्
कुन्दमंगलं कुन्दमंगलं कोऴिक्कोट् कोऴिक्कोट्
कुन्नुम्मल् कुन्नुम्मल् वटकर कोऴिक्कोट्
कुरुवट्टूर् कुन्दमंगलं कोऴिक्कोट् कोऴिक्कोट्
कुऱ्ऱ्याटि वटकर कोऴिक्कोट्
मटवूर् कोटुवळ्ळि कोऴिक्कोट् कोऴिक्कोट्
मणियूर् तोटन्नूर् वटकर कोऴिक्कोट्
मरुतोङ्कर कुन्नुम्मल् वटकर कोऴिक्कोट्
मावूर् कुन्दमंगलं कोऴिक्कोट् कोऴिक्कोट्
मेप्पयूर् मेलटि कोयिलाण्टि कोऴिक्कोट्
मूटाटि पन्तलायनि कोयिलाण्टि कोऴिक्कोट्
मुक्कं कुन्दमंगलं कोऴिक्कोट् कोऴिक्कोट्
नादापुरं कुन्नुम्मल् वटकर कोऴिक्कोट्
नटुवण्णूर् बालुश्शेरि कोयिलाण्टि कोऴिक्कोट्
नन्मण्ट चेळन्नूर् कोऴिक्कोट् कोऴिक्कोट्
नरिक्कुनि चेळन्नूर् कोऴिक्कोट् कोऴिक्कोट्
नरिप्पऱ्ऱ वटकर कोऴिक्कोट्
नोच्चाट् पेराम्प्र कोयिलाण्टि कोऴिक्कोट्
ओळवण्ण २२ २३.४३ ४४३९८ कोऴिक्कोट् कोऴिक्कोट् कोऴिक्कोट्
ओमश्शेरि कोटुवळ्ळि कोऴिक्कोट् कोऴिक्कोट्
ओञ्चियं वटकर वटकर कोऴिक्कोट्
पनङ्ङाट् बालुश्शेरि कोयिलाण्टि कोऴिक्कोट्
पय्योळि मेलटि कोयिलाण्टि कोऴिक्कोट्
पेराम्प्र पेराम्प्र कोयिलाण्टि कोऴिक्कोट्
पेरुमण्ण कुन्दमंगलं कोऴिक्कोट् कोऴिक्कोट्
पेरुवयल् कुन्दमंगलं कोऴिक्कोट् कोऴिक्कोट्
पुतुप्पाटि कोटुवळ्ळि कोऴिक्कोट् कोऴिक्कोट्
पुऱमेरि तूणेरि वटकर कोऴिक्कोट्
रामनाट्टुकर कोऴिक्कोट् कोऴिक्कोट् कोऴिक्कोट्
तलक्कुळत्तूर् चेळन्नूर् कोऴिक्कोट् कोऴिक्कोट्
तामरश्शेरि कोटुवळ्ळि कोऴिक्कोट् कोऴिक्कोट्
तिक्कोटि मेलटि कोयिलाण्टि कोऴिक्कोट्
तिरुवळ्ळूर् तोटन्नूर् वटकर कोऴिक्कोट्
तिरुवम्पाटि कोटुवळ्ळि कोऴिक्कोट् कोऴिक्कोट्
तुऱयूर् मेलटि कोयिलाण्टि कोऴिक्कोट्
तूणेरि तूणेरि वटकर कोऴिक्कोट्
उळ्ळियेरि बालुश्शेरि कोयिलाण्टि कोऴिक्कोट्
उणिक्कुळं बालुश्शेरि कोयिलाण्टि कोऴिक्कोट्
वळयं तूणेरि वटकर कोऴिक्कोट्
वाणिमल् तूणेरि वटकर कोऴिक्कोट्
वेळं कुन्नुम्मल् वटकर कोऴिक्कोट्
विल्याप्पळ्ळि तोटन्नूर् वटकर कोऴिक्कोट्

लिधंसा[सम्पादन]