Jump to content

कासरगोड जिल्ला

विकिपिडिया नं
कासरगोड जिल्ला
കാസറഗോഡ് ജില്ല
कासरोदु
—  जिल्ला  —
Location of कासरगोड जिल्ला
देय्  India
राज्य केरल
जिल्ला कासरगोड
मुख्यालय कासरगोड
Government
 - Collector P S MOHAMMED SAGIR IAS
Time zone IST (UTC+5:30)
Website [<span%20class="url">[१] kasargod.nic.in%20kasargod.nic.in]]

कासरगोड जिल्ला भारतया दक्षिणी राज्य केरलया छगू जिल्ला ख। थ्व जिल्लाया मू नगरत बनग्रामन्जेश्वर, होसाबेट्टु, कन्हनगढ, कासरगोड, कुद्लु, मंजेश्वर आदि ख।

प्रशासन[सम्पादन]

थ्व जिल्लाय् निगु तालुका दु- कासर्गोड् व होस्‌दुर्ग्।

जिल्ला पञ्चायत

कासर्गोड् जिल्ला पञ्चायत्त्

नगरसभा

काञ्ञङ्ङाट्, कासर्गोड्, नीलेश्वरं

तालूक

होस्दुर्ग्, कासर्गोड्

ब्लक पञ्चायत

काञ्ञङ्ङाट्, कासर्गोड्, मञ्चेश्वरं, नीलेश्वरं

ग्राम पञ्चायत

अजानूर्, बदियटुक्क, बळाल्, बेडडुक्क, बेलूर्, चॆम्मनाट्, चॆङ्कळ, चॆऱुवत्तूर्, देलंपाटि, ईस्ऱ्ऱ् ऎळेरि, ऎन्मकजॆ, कळ्ळार्, काऱडुक्क, कय्यूर् चीमेनि, किनानूर्-करिन्तळं, कोटों-बेळूर्, कुंबडाजॆ, कुम्पळ, कुऱ्ऱिक्कोल्, मधूर्, मटिक्कै, मंगल्पाटि, मञ्चेश्वरं, मीञ्च, मॊग्राल् पुत्तूर्, मुळियार्, पटन्न, पैवळिकॆ, पळ्ळिक्कर, पनत्तटि, पीलिक्कोट्, पुल्लूर्-पॆरिय, पुत्तिगॆ, तृक्करिप्पूर्, उदुम, वलियपऱम्प, वोर्क्काटि, वॆस्ऱ्ऱ् ऎळेरि

नियमसभामण्डल

काञ्ञङ्ङाट्, कासर्गोड्, मञ्चेश्वरं, तृक्करिप्पूर्, उदुम

पञ्चायत व नगर[सम्पादन]

जिल्लाय् स्वंगु नगर क्षेत्र व ३८ पञ्चायत क्षेत्र दु। थ्व क्षेत्रतेगु धलः थ्व कथं दु-

नगर व पंचायत लागा
ल्या थाय् ल्या थाय् ल्या थाय् ल्या थाय्
मञ्चेश्वरं ११ बदियडुक्क २१ पळ्ळिक्कर ३१ किननूर् - करिन्तळं
वोर्‌क्काडि १२ कुम्पडाजॆ २२ बेडडुक्क ३२ बळाल्
मीञ्च १३ बेलूर् २३ कुऱ्ऱिक्कोल् ३३ निलेश्वरं नगर
मंगल्पाटि १४ कासऱगोड् नगर २४ अजानूर् ३४ कय्यूर् - चीमेनि
पैवळिकॆ १५ चॆङ्कळ २५ पुल्लूर् - पॆरिय ३५ वॆस्ऱ्ऱ् ऎळेरि
कुम्पळ १६ काऱडुक्क २६ कोटों - बेळूर् ३६ ईस्ऱ्ऱ् ऎळेरि
पुत्तिगॆ १७ चॆम्मनाट् २७ कळ्ळार् ३७ चॆऱुवत्तूर्
ऎन्‌मकजॆ १८ मुळियार् २८ पनत्तटि ३८ वलियपऱम्प
मॊग्राल् - पुत्तूर् १९ देलंपाटि २९ काञ्ञङ्ङाट् नगर ३९ पटन्न
१० मधूर् २० उदुम ३० मटिक्कै ४० पिलिक्कोट्
४१ तृक्करिप्पूर्


ग्राम पञ्चायत विस्तारय्[सम्पादन]

ग्राम पञ्चायत वार्ड क्षेत्रफल जनसंख्या ब्लक तालुका जिल्ला
बेळूर् १२ ६४.५९ ९,१०१ मञ्चेश्वरं कासर्गोड्
कुंबडजे मञ्चेश्वरं कासर्गोड्
मंगल्प्पाटि मञ्चेश्वरं कासर्गोड्
वोर्क्काटि मञ्चेश्वरं कासर्गोड्
पुत्तिगे मञ्चेश्वरं कासर्गोड्
मीञ्च मञ्चेश्वरं कासर्गोड्
मञ्चेश्वरं मञ्चेश्वरं कासर्गोड्
कुम्पळ मञ्चेश्वरं कासर्गोड्
पैवळिगे मञ्चेश्वरं कासर्गोड्
ऐन्मकजे मञ्चेश्वरं कासर्गोड्
बदियटुक्क मञ्चेश्वरं कासर्गोड्
काऱडुक्क कासर्गोड् कासर्गोड्
मूळियार् कासर्गोड् कासर्गोड्
देलंपाटि कासर्गोड् कासर्गोड्
चेङ्कळ कासर्गोड् कासर्गोड्
चेम्मनाट् कासर्गोड् कासर्गोड्
बेडडुक्क कासर्गोड् कासर्गोड्
कुऱ्ऱिक्कोल् कासर्गोड् कासर्गोड्
मधूर् कासर्गोड् कासर्गोड्
मोग्राल् पुत्तूर् कासर्गोड् कासर्गोड्
उदुम काञ्ञङ्ङाट् कासर्गोड्
अजानूर् काञ्ञङ्ङाट् कासर्गोड्
बळाल् काञ्ञङ्ङाट् कासर्गोड्
कोटों-बेळूर् काञ्ञङ्ङाट् कासर्गोड्
मटिक्कै काञ्ञङ्ङाट् कासर्गोड्
पळ्ळिक्कर काञ्ञङ्ङाट् कासर्गोड्
पनत्तटि काञ्ञङ्ङाट् कासर्गोड्
कळ्ळार् काञ्ञङ्ङाट् कासर्गोड्
पुल्लूर्-पेरिय काञ्ञङ्ङाट् कासर्गोड्
चेऱुवत्तूर् नीलेश्वरं कासर्गोड्
कय्यूर्-चीमेनि नीलेश्वरं कासर्गोड्
नीलेश्वरं नीलेश्वरं कासर्गोड्
ईस्ऱ्ऱेळेरि नीलेश्वरं कासर्गोड्
पिलिक्कोट् नीलेश्वरं कासर्गोड्
वेस्ऱ्ऱेळेरि नीलेश्वरं कासर्गोड्
तृक्करिप्पूर् नीलेश्वरं कासर्गोड्
किनानूर् - करिन्तळं नीलेश्वरं कासर्गोड्
पटन्न नीलेश्वरं कासर्गोड्
वलियपऱम्प नीलेश्वरं कासर्गोड्

स्वयादिसँ[सम्पादन]


कासर‍गोड जिल्लाया मू थाय्‌

अटूर‍अजन्नूर‍आनन्दाश्रम्नित्यानन्दाश्रम्अनन्तपुर तटाक क्षेत्रम्बेक्कल्‍ कोट्टबेल पल्लिबेल्लिक्कोत्त्चन्द्रगिरि कोट्टचेरुवत्तूर‍इटनीर‍ मठम्गोविन्द पै स्मारकम्होस्दुर‍ग्ग कोट्टकम्मट्टम् कावकाञ्चन्‍‌जम्ग, कासर‍गोड।काञ्चन्‍‌जम्गकण्वातीर‍त्थ बीच रिसोर्टकरियङ्कोट् नदिकासर‍गोड् पट्टणम्कॊट्टाञ्चेरि मलकोट्टप्पुरम्कुट्लुकुम्बलमधूर‍मालिक दिनार‍ मस्जिदमैप्पटि कोट्टारम्मल्लिकार‍ज्जुन क्षेत्रम्मञ्जेश्वरम्नेल्लिक्कुन्न् मोस्क्नीलेश्वरम्पेर‍नेपोसाटिगुम्पेपोव्वल कोट्टरानीपुरम्तृक्करिप्पूर‍तृक्कण्णाट्तुलूर‍ वनम्वलियपरम्प्वीरमल