Jump to content

कण्णूर जिल्ला

विकिपिडिया नं
कण्णूर जिल्ला
—  जिल्ला  —
पाय्यम्बलम् समुद्रतटय् सनिल
पाय्यम्बलम् समुद्रतटय् सनिल
Location of कण्णूर जिल्ला
देय्  India
केरल केरल
मुख्यालय कण्णूर
Government
 - Collector Rathan Kelkar
Area
 - Total २,९६६ km2 (१,१४५.२ sq mi)
Population
 - Total २,४१२,३६५
 - Density ८१३/km2 (२,१०५.७/sq mi)
Languages
 - Official Malayalam, English
Time zone IST (UTC+5:30)
ISO 3166 code IN-KL-KNR
Sex ratio 1090 /
Literacy 92.80%
Website www.kannur.nic.in

कण्णूर जिल्ला भारतया केरल राज्यया छगू जिल्ला ख।

प्रशासन[सम्पादन]

जिल्ला पञ्चायत

कण्णूर् जिल्ला पञ्चायत्त्

नगरसभा

कण्णूर्, कूत्तुपऱम्प्, मट्टन्नूर्, पय्यन्नूर्, तलश्शेरि, तळिप्पऱम्प्

तालूक

कण्णूर्, तलश्शेरि , तळिप्पऱम्प्

ब्लक पञ्चायत

ऎटक्काट्, इरिक्कूर्, इरिट्टि, कण्णूर्, कूत्तुपऱम्प्, पय्यन्नूर्, पेरावूर्, तलश्शेरि, तळिप्पऱम्प्

ग्राम पञ्चायत

आलक्कोट्, अञ्चरक्कण्टि, आऱळं, अय्यन् कुन्न्, अऴीक्कोट्‌, चप्पारप्पटव्‌, चेलोऱ, चॆम्पिलोट्, चॆङ्ङळायि, चॆऱुकुन्न्, चॆऱुपुऴ, चॆऱुताऴं, चिऱक्कल्, चिऱ्ऱारिपऱम्प्‌ , चॊक्लि, धर्म्मटं, ऎटक्काट्‌, ऎळयावूर्, ऎरमं-कुऱ्ऱूर्, ऎरञ्ञोळि, एरुवेश्शि, एऴों, इरिक्कूर्, कटम्पूर्, कटन्नप्पळ्ळि-पाणप्पुऴ, कतिरूर्, कल्ल्याश्शेरि, कणिच्चार्, काङ्कोल्-आलप्पटम्प्, कण्णपुरं, करिवॆळ्ळूर्-पॆरळं, करियाट्‌, कीऴल्लूर्, कीऴूर्-चावश्शेरि, केळकं, कॊळच्चेरि, कोळयाट्‌, कूटाळि, कोट्टयं, कॊट्टियूर्, कुञ्ञिमंगलं, कुन्नोत्तुपऱम्प्‌, कुऱुमात्तूर्, कुऱ्ऱ्याट्टूर्, माटायि, मलप्पट्टं, मालूर्, माङ्ङाट्टिटं, माट्टूल्, मय्यिल्, मॊकेरि, मुण्टेरि, मुऴक्कुन्न्, मुऴप्पिलङ्ङाट्, नटुविल्, नाऱात्त्, न्यू माहि, पटियूर्-कल्याट्, पळ्ळिक्कुन्न्, पन्न्यन्नूर्, पानूर्, पाप्पिनिश्शेरि, परियारं, पाट्यं, पट्टुवं, पायं, पय्यावूर्, पॆरळश्शेरि, पेरावूर्, पॆरिङ्ङळं, पॆरिङ्ङों-वयक्कर, पिणऱायि, पुऴाति, रामन्तळि, श्रीकण्ठापुरं, तिल्लङ्केरि, तृप्पङ्ङोट्टूर्, उदयगिरि, उळिक्कल्, वळपट्टणं, वेङ्ङाट्‌

नियमसभामण्डल

पय्यन्नूर्, तळिप्पऱम्प्, इरिक्कूर्, कल्याश्शेरि, अऴीक्कोट्, कण्णूर्, धर्मटं, तलश्शेरि, कूत्तुपऱम्प् , मट्टन्नूर्, पेरावूर्

मू नगर

तालुका[सम्पादन]

कण्णूर जिल्लया तालुका व उकिया विभाग
तालुका ब्लक पञ्चायत ग्राम पञ्चायत
कण्णूर् तालुका कण्णूर् ब्लक अऴीक्कोट्‌, चिऱक्कल्,पाप्पिनिश्शेरि, पळ्ळिक्कुन्न्, पुऴाति, वळपट्टणं
ऎटक्काट्‌ ब्लक ऎटक्काट्‌, अञ्चरक्कण्टि, चेलोऱ, चॆम्पिलोट्‌, ऎळयावूर्, कटम्पूर्, मुण्टेरि, मुऴप्पिलङ्ङाट्, पॆरळश्शेरि
तळिप्पऱम्प्‍ तालुका तळिप्पऱम्प्‌ ब्लक आलक्कोट्‌, चप्पारप्पटव्‌, चॆङ्ङळायि, चॆऱुकुन्न्, कल्ल्याश्शेरि, कण्णपुरं, कुऱुमात्तूर्, नटुविल्, नाऱात्त्‌, परियारं, पट्टुवं, उदयगिरि
पय्यन्नूर् ब्लक पय्यन्नूर्, चॆऱुपुऴ, चॆऱुताऴं, ऎरमं-कुऱ्ऱूर्, एऴों, कटन्नप्पळ्ळि-पाणप्पुऴ, कङ्कोल्-आलप्पटम्प, करिवॆळ्ळूर्-पॆरळं, कुञ्ञिमंगलं, माटायि, माट्टूल्, पॆरिङ्ङों-वयक्कर, रामन्तळि
इरिक्कूर् ब्लक इरिक्कूर्, एरुवेश्शि, कॊळच्चेरि, कुऱ्ऱ्याट्टूर्, मलप्पट्टं, मय्यिल्, पटियूर्, पय्यावूर्, श्रीकण्‌ठापुरं, उळिक्कल्
तलश्शेरि तालुका तलश्शेरि ब्लक तलश्शेरि, चॊक्लि, धर्म्मटं, ऎरञ्ञोळि, कतिरूर्, करियाट्‌, कोट्टयं, पॆरिङ्ङळं, पिणऱायि
इरिट्टि ब्लक मट्टन्नूर्, आऱळं, अय्यन् कुन्न्, कीऴल्लूर्, कीऴूर्‍-चावश्शेरि, कूटाळि, पायं, तिल्लङ्केरि
कूत्तुपऱम्प्‌ ब्लक कूत्तुपऱम्प्, चिऱ्ऱारिपऱम्प्‌, कुन्नोत्तुपऱम्प्‌, माङ्ङाट्टिटं, मॊकेरि, पन्न्यन्नूर्, पानूर्, पाट्यं, तृप्पङ्ङोट्टूर्, वेङ्ङाट्‌
पेरावूर् ब्लक पेरावूर्, कणिच्चार्, केळकं, कोळयाट्‌, कॊट्टियूर्, मालूर्, मुऴक्कुन्न्

ग्राम पञ्चायत[सम्पादन]

ग्राम पञ्चायत वार्ड क्षेत्रफल (वर्ग किमि) जनसंख्या ब्लक तालुका जिल्ला
अऴीक्कोट्‌ २२ १६.०४ ४२,३५४ कण्णूर् कण्णूर् कण्णूर्
चिऱक्कल् २२ १३.५६ ३९,८३८ कण्णूर् कण्णूर् कण्णूर्
पळ्ळिक्कुन्न् १६ ६.९ २५,०५७ कण्णूर् कण्णूर् कण्णूर्
पुऴाति १९ ९.१७ ३०,६१६ कण्णूर् कण्णूर् कण्णूर्
वळपट्टणं १२ २.०४ ८,९२० कण्णूर् कण्णूर् कण्णूर्
ऐटक्काट्‌ २० १८.२६ ३३,२६१ ऐटक्काट्‌ कण्णूर् कण्णूर्
अञ्चरक्कण्टि १४ १५.४७ २०,६८३ ऐटक्काट्‌ कण्णूर् कण्णूर्
चेलोऱ १९ २१.१८ ३१,०९१ ऐटक्काट्‌ कण्णूर् कण्णूर्
चेम्पिलोट् १८ २०.९९ २९,०१६ ऐटक्काट्‌ कण्णूर् कण्णूर्
ऐळयावूर् १८ ११.५७ २९,२३९ ऐटक्काट्‌ कण्णूर् कण्णूर्
कटम्पूर्‍ १२ ७.९५ १६,४४१ ऐटक्काट्‌ कण्णूर् कण्णूर्
मुण्टेरि १९ २०.४२ २९,९०१ ऐटक्काट्‌ कण्णूर् कण्णूर्
मुऴप्पिलङ्ङाट् १४ ७.१९ १८,८१२ ऐटक्काट्‌ कण्णूर् कण्णूर्
पेरळश्शेरि १७ १९.४ २६,६६२ ऐटक्काट्‌ कण्णूर् कण्णूर्
आलक्कोट् २० ७७.७ ३३,४५६ तळिप्पऱम्प्‌ तळिप्पऱम्प्‌ कण्णूर्
चप्पारप्पटव्‌ १७ ६९.९९ २६,५६९ तळिप्पऱम्प्‌ तळिप्पऱम्प्‌ कण्णूर्
चेङ्ङळायि १७ ६७.३३ २६,६६० तळिप्पऱम्प्‌ तळिप्पऱम्प्‌ कण्णूर्
चेऱुकुन्न् १२ १५.३७ १६,२४६ तळिप्पऱम्प्‌ तळिप्पऱम्प्‌ कण्णूर्
कल्ल्याश्शेरि १७ १५.७३ २५,००५ तळिप्पऱम्प्‌ तळिप्पऱम्प्‌ कण्णूर्
कण्णपुरं १३ १४.३९ १८,५६८ तळिप्पऱम्प्‌ तळिप्पऱम्प्‌ कण्णूर्
कुऱुमात्तूर् १६ ५०.७९ २२,३९१ तळिप्पऱम्प्‌ तळिप्पऱम्प्‌ कण्णूर्
नटुविल्‍ १८ ८७.९७ २९,५३७ तळिप्पऱम्प्‌ तळिप्पऱम्प्‌ कण्णूर्
नाऱात्त् १६ १७.२४ २३,५८४ तळिप्पऱम्प्‌ तळिप्पऱम्प्‌ कण्णूर्
पाप्पिनिश्शेरि १९ १५.२४ ३०,७५४ तळिप्पऱम्प्‌ तळिप्पऱम्प्‌ कण्णूर्
परियारं १७ ५४.७७ २४,६३२ तळिप्पऱम्प्‌ तळिप्पऱम्प्‌ कण्णूर्
पट्टुवं १२ १६.८५ १४,२०७ तळिप्पऱम्प्‌ तळिप्पऱम्प्‌ कण्णूर्
उदयगिरि १४ ५१.८ १९,५५७ तळिप्पऱम्प्‌ तळिप्पऱम्प्‌ कण्णूर्
चेऱुपुऴ १८ ७५.६४ ३२,०८९ पय्यन्नूर् तळिप्पऱम्प्‌ कण्णूर्
चेऱुताऴं १६ ३२.१८ २३,०९९ पय्यन्नूर् तळिप्पऱम्प्‌ कण्णूर्
ऐरमं-कुऱ्ऱूर् १६ ७५.१४ २५,०३६ पय्यन्नूर् तळिप्पऱम्प्‌ कण्णूर्
एऴों १३ २१ २०,२०८ पय्यन्नूर् तळिप्पऱम्प्‌ कण्णूर्
कटन्नप्पळ्ळि-पाणप्पुऴ १४ ५३.७५ १९,५३५ पय्यन्नूर् तळिप्पऱम्प्‌ कण्णूर्
काङ्कोल्-आलप्पटम्प् १३ ४२.०७ १८,५५२ पय्यन्नूर् तळिप्पऱम्प्‌ कण्णूर्
करिवेळ्ळूर्-पेरळं १३ २२.२३ १९,०६२ पय्यन्नूर् तळिप्पऱम्प्‌ कण्णूर्
कुञ्ञिमंगलं १३ १५.४४ १७,२७९ पय्यन्नूर् तळिप्पऱम्प्‌ कण्णूर्
माटायि १९ १६.७१ ३३,४८८ पय्यन्नूर् तळिप्पऱम्प्‌ कण्णूर्
माट्टूल् १६ १२.८२ २४,२६२ पय्यन्नूर् तळिप्पऱम्प्‌ कण्णूर्
पेरिङ्ङों-वयक्कर १५ १५२.९ ५३,१०६ पय्यन्नूर् तळिप्पऱम्प्‌ कण्णूर्
रामन्तळि १४ २९.९९ २१,३२५ पय्यन्नूर् तळिप्पऱम्प्‌ कण्णूर्
इरिक्कूर् १२ ११.२२ ११,८७९ इरिक्कूर् तळिप्पऱम्प्‌ कण्णूर्
एरुवेश्शि १३ ५४.०६ १९,३९३ इरिक्कूर् तळिप्पऱम्प्‌ कण्णूर्
कोळच्चेरि १६ २०.७२ २३,०५३ इरिक्कूर् तळिप्पऱम्प्‌ कण्णूर्
कुऱ्ऱ्याट्टूर् १५ ३५.१० २२,५०१ इरिक्कूर् तळिप्पऱम्प्‌ कण्णूर्
मलप्पट्टं १२ १९.३ ८,७०८ इरिक्कूर् तळिप्पऱम्प्‌ कण्णूर्
मय्यिल् १७ ३३.०८ २५,२२३ इरिक्कूर् तळिप्पऱम्प्‌ कण्णूर्
पटियूर्-कल्याट् १४ १२८.७७ ५०,४८१ इरिक्कूर् तळिप्पऱम्प्‌ कण्णूर्
पय्यावूर् १५ ६७.३४ २२,१०२ इरिक्कूर् तळिप्पऱम्प्‌ कण्णूर्
श्रीकण्‌ठापुरं १९ ६९ ३०,८५४ इरिक्कूर् तळिप्पऱम्प्‌ कण्णूर्
उळिक्कल् १९ ६०.५८ ३४,३१८ इरिक्कूर् तळिप्पऱम्प्‌ कण्णूर्
चोक्लि १६ ११.९८ २५,८४९ तलश्शेरि तलश्शेरि कण्णूर्
धर्म्मटं १७ १०.६६ २६,७०५ तलश्शेरि तलश्शेरि कण्णूर्
ऐरञ्ञोळि १५ १०.०८ २३,५८४ तलश्शेरि तलश्शेरि कण्णूर्
कतिरूर् १७ १२.३ २६,५८६ तलश्शेरि तलश्शेरि कण्णूर्
करियाट्‌ १३ ९.८१ १७,९९५ तलश्शेरि तलश्शेरि कण्णूर्
कोट्टयं ८.४३ १३ १६,५२६ तलश्शेरि तलश्शेरि कण्णूर्
पेरिङ्ङळं १३ १०.६५ १७,०४० तलश्शेरि तलश्शेरि कण्णूर्
पिणऱायि १८ २०.०४ २८,७५९ तलश्शेरि तलश्शेरि कण्णूर्
आऱळं १६ ७७.९३ २४,१९५ इरिट्टि‌ तलश्शेरि कण्णूर्
अय्यन्कुन्न् १५ १२२.८ २१,५९४ इरिट्टि‌ तलश्शेरि कण्णूर्
कीऴल्लूर् १३ २९.०२ १७,५२६ इरिट्टि‌ तलश्शेरि कण्णूर्
कीऴूर्-चावश्शेरि २० ४५.६५ ३३,७३७ इरिट्टि‌ तलश्शेरि कण्णूर्
कूटाळि १७ ४०.२७ २५,५१८ इरिट्टि‌ तलश्शेरि कण्णूर्
पायं १७ ३१.२१ २५,३६० इरिट्टि‌ तलश्शेरि कण्णूर्
तिल्लङ्केरि १७ २५.०६ १२,३४७ इरिट्टि‌ तलश्शेरि कण्णूर्
चिऱ्ऱारिपऱम्प्‌ १४ ३३.८१ २०,९७४ कूत्तुपऱम्प्‌ तलश्शेरि कण्णूर्
कुन्नोत्तुपऱम्प्‌ २० २९.७७ ३४,४९१ कूत्तुपऱम्प्‌ तलश्शेरि कण्णूर्
माङ्ङाट्टिटं १८ ३३.३१ २९,७६६ कूत्तुपऱम्प्‌ तलश्शेरि कण्णूर्
मोकेरि १३ १०.५३ १७,९१७ कूत्तुपऱम्प्‌ तलश्शेरि कण्णूर्
पन्न्यन्नूर् १४ १०.०२ १९,३१२ कूत्तुपऱम्प्‌ तलश्शेरि कण्णूर्
पानूर् १२ ८.५४ १५,३९० कूत्तुपऱम्प्‌ तलश्शेरि कण्णूर्
पाट्यं १७ २७.८८ २७,५८९ कूत्तुपऱम्प्‌ तलश्शेरि कण्णूर्
तृप्पङ्ङोट्टूर् १७ ३२.३९ २६,२८१ कूत्तुपऱम्प्‌ तलश्शेरि कण्णूर्
वेङ्ङाट्‌ २० २८०.०९ ३२,२५४ कूत्तुपऱम्प्‌ तलश्शेरि कण्णूर्
पेरावूर् १५ ३४.१ २०,६१८ पेरावूर् तलश्शेरि कण्णूर्
कणिच्चार् १२ ५१.९६ १४,४३२ पेरावूर् तलश्शेरि कण्णूर्
केळकं १२ ७७.९२ १५,७८७ पेरावूर् तलश्शेरि कण्णूर्
कोळयाट्‌ १३ ३३.१५ १८,०६२ पेरावूर् तलश्शेरि कण्णूर्
कोट्टियूर् १३ १५५.८७ १६,६०८ पेरावूर् तलश्शेरि कण्णूर्
मालूर् १४ ४१.३८ १९,८५३ पेरावूर् तलश्शेरि कण्णूर्
मुऴक्कुन्न् १४ ३१.०४ १९,२२८ पेरावूर् तलश्शेरि कण्णूर्

लिधंसा[सम्पादन]